Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků - obecné informace

23. 02. 2015
 

Výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků - obecné informace 

Podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích je podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, povinen
  • předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií podle vyhlášky č. 344/2003 Sb. (kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky). Musí se uvést také  hmotnostní podíly jednotlivých složek v daném výrobku, v sestupném pořadí. Tyto seznamy se zveřejňují.
  • doplnit seznam složek prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.

Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží výrobce nebo dovozce vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku

  • Ministerstvu zemědělství, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,
  • Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.

Při zveřejňování seznamu složek musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které výrobce nebo dovozce za tímto účelem takto označí. SZPI proto zveřejnila pouze tu část informací, které nejsou součástí obchodního tajemství.

Z důvodu možného chybného překladu názvů ingrediencí použitých při výrobě tabákových výrobků jsou seznamy složek tabákových výrobků zvěřejněny v podobě, v jaké je SZPI obdržela prostřednictvím  jednotlivých výrobců nebo  dovozců tabákových výrobků.