Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

 

2.3. Certifikační činnost

Certifikace čerstvého ovoce a zeleniny

SZPI provádí certifikaci čerstvého ovoce a zeleniny při vývozu a  dovozu ze třetích zemí dle čl. 5 a  6 Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 o kontrole shody čerstvého ovoce a zeleniny s obchodními normami.

V oblasti dovozu se jednalo především o dodávky sezónní letní zeleniny – zeleninové papriky, salátových okurek a vodních melounů z Bulharska, Makedonie, Srbska a také Ukrajiny a dále stolních hroznů z Turecka a kiwi z Nového Zélandu (od 1.10.2004 je Nový Zéland oprávněn provádět kontrolní operace jako třetí země při dovozu do Společenství). Citrusové plody, např. pomeranče a mandarinky, byly do ČR importovány z Argentiny, Turecka a Jihoafrické republiky.

Zvýšený dovoz v podzimním období byl zaznamenám u komodity  zeleninová paprika na zpracování. U většiny dodávek byla v době od 1.5.2004 provedena kontrola jakosti a vystaven certifikát.

V době od 1.5.2004 obdržely inspektoráty SZPI celkem 1 192 sdělení o přerušení celního řízení na dodávky čerstvého ovoce a zeleniny v množství 16 752 036 kg (včetně sdělení o dovozu čerstvého ovoce a zeleniny určených ke zpracování v České republice).

Certifikáty pro export révového vína

SZPI byla roku 1992 pověřena Výborem pro víno při Komisi EU vydávat certifikáty pro export vína. V roce 2004 vydala SZPI celkem 87 certifikátů VI1 pro export vína. Za export se od 1.5.2004 považuje pouze vývoz do třetích zemí, nikoli do ostatních zemí EU. Certifikáty byly proto vystaveny pouze pro 4 žadatele do různých zemí světa.

Certifikace ostatní

SZPI zajišťovala certifikaci potravin a surovin určených k jejich výrobě v neregulované sféře, tj. na základě žádosti výrobců. Certifikáty byly vystavovány převážně za účelem exportu, proto se rozsah zkoušek zpravidla stanovuje v souladu s požadavky zahraničního odběratele. V rámci nepovinné certifikace výrobků bylo v roce 2004 vystaveno celkem 60 certifikátů.