Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

2.1.4. Kontrola cizorodých látek

Pro kontrolu obsahu cizorodých látek v potravinách bylo v roce 2004 odebráno do laboratoří celkem 5 458 vzorků, z nich 195 vzorků (3,57 %) nevyhovělo. U odebraných vzorků se uskutečnilo 98 754 rozborů, nevyhovujících rozborů bylo 370. Nejvíce rozborů bylo provedeno ve skupině pesticidů, dále také u barviv, konzervantů a zejména mykotoxinů.

Tabulka 2.1.4.1. Celkový přehled kontroly cizorodých látek

Tabulka 2.1.4.1. Celkový přehled kontroly cizorodých látek

Za účelem stanovení reziduí pesticidů bylo odebráno 941 vzorků potravin, u kterých bylo provedeno celkem 76 609 rozborů. Nadlimitní množství reziduí pesticidů bylo zjištěno u 16 vzorků (21 rozborů). Nevyhovujícími potravinami byly zejména vzorky medu (13 nevyhovujících rozborů, převážně přítomnost antibiotik) a luskové zeleniny. Konkrétně se jednalo o nadlimitní výskyt streptomycinu, tetracyklinu, chloramfenikolu a endosulfanu.

Tabulka 2.1.4.3. Přehled kontroly reziduí pesticidů

Tabulka 2.1.4.3. Přehled kontroly reziduí pesticidů

Ve skupině barviv z celkového počtu 9 094 provedených rozborů (714 vzorků) nevyhovělo 41 rozborů, především u zpracovaného ovoce, cukrovinek, zmrzlin, stolních a jakostních vín. V nevyhovujících potravinách byla zjištěna buď nepovolená syntetická barviva nebo jejich nadlimitní množství. Nedostatky se týkaly hlavně azorubinu, žlutě SY, ponceau 4R a tartrazinu.

Nejčastěji kontrolovaný analyt ze skupiny konzervantů byl oxid siřičitý, kyselina sorbová a dále kyselina benzoová. Celkem bylo ve skupině konzervantů provedeno 3 836 rozborů (u 1 288 vzorků), z nichž bylo 77 rozborů nevyhovujících.

Ze skupiny sladidel byly nejčastěji kontrolovány aspartam, acesulfam K a sorbitol (celkem bylo provedeno 210 rozborů, z toho 11 nevyhovělo). Nedostatky se vyskytovaly nejvíce u kávy, džemů a likérů.

V rámci skupiny ostatních aditiv, mezi něž patří např. chloridy, sírany, acetáty, glutamáty, chinin, kofein, bylo provedeno 404 rozborů potravin. Bylo prokázáno celkem 15 nevyhovujících rozborů, nejčastěji se jednalo o nadlimitní obsah soli.

Při stanovení chemických prvků z celkového množství 1 594 uskutečněných rozborů potravin nevyhovělo 48 rozborů (u 39 vzorků) z důvodu překročení povolených či nedodržení deklarovaných hodnot. Nedostatky se ve většině případů týkaly nadlimitního obsahu kadmia, arsenu a fosforu. Komoditami, v nichž byly potvrzeny nevyhovující nálezy, byly mák, rýže a ovocné pomazánky.

Pro stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAH) bylo provedeno celkem 1 112 rozborů potravin (ve 157 vzorcích).  Nadlimitní nález těchto látek však nebyl potvrzen ani v jednom případě.

Za účelem stanovení obsahu ftalátů bylo odebráno celkem 176 vzorků potravin. Bylo uskutečněno 332 rozborů, z toho jako nevyhovující byly vyhodnoceny 4 rozbory.

Ve skupině polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) nebyl zjištěn - z celkového počtu 858 provedených rozborů - žádný nevyhovující vzorek.

Ve skupině aromatických uhlovodíků (nechlorované, chlorované, s alifatickým řetězcem) bylo zjištěno 6 nevyhovujících rozborů z celkového počtu 918 rozborů. Nedostatky se týkaly především 1,3-pentadienu a styrenu ve vzorcích limonád a ochucených minerálních vod.

V rámci stanovení ostatních organických kontaminantů bylo provedeno celkem 674 rozborů, z nichž pouze 4 byly hodnoceny jako nevyhovující.

Nejvyšší podíl nevyhovujících rozborů byl zaznamenán v rámci kontroly mykotoxinů, kdy z celkového počtu 2 446 provedených rozborů jich nevyhovělo 134, především u upraveného ovoce, tropického ovoce, pistácií, arašídů a sladkých mandlí. V nevyhovujících potravinách byla zjištěna nadlimitní množství aflatoxinu B1 (64 rozborů) a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 (70 rozborů).

Tabulka 2.1.4.2. Přehled kontroly mykotoxinů

Tabulka 2.1.4.2. Přehled kontroly mykotoxinů

Ve skupinách analytů – aminy a nitrosaminy, nebyly nalezeny žádné nadlimitní hodnoty. Ve skupině ostatní přírodní toxiny, kam patří například ethylkarbamáty, enterotoxiny nebo stafylokokové enterotoxiny, bylo provedeno celkem 175 rozborů z nichž 2 byly nevyhovující.

Ve skupině dusitanů a dusičnanů bylo provedeno 201 rozborů, z toho bylo 5 nevyhovujících (u kořenové zeleniny).

Nově byla také u vzorků koření, bylinných čajů a doplňků stravy provedena detekce ošetření ionizujícím zářením.

Další aktivitou SZPI byla sledování prováděná v rámci celostátní radiační monitorovací sítě (CRMS).

Graf 2.1.4. Přehled kontroly cizorodých látek - podíly nevyhovujících rozborů z celkového počtu nevyhovujících rozborů

Graf 2.1.4. Přehled kontroly cizorodých látek