Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

1. Úvod

Rok 2004 byl pro celou Českou republiku, a tedy i pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci zlomový. Přistoupením k Evropským  společenstvím podstatně vzrostl význam kontrolních úřadů dohlížejících na potraviny, protože od 1. května 2004 jsou zodpovědné za dozor nad jejich bezpečností  již ne pouze  v rámci českého trhu, ale nově v rámci trhu celounijního. Proto i tato zpráva  nabývá nového významu, neboť může zajímat nejen české spotřebitele a podnikatele. Každá země ES je dnes vstupní bránou na evropský trh. Jakmile je zboží do EU jednou propuštěno, může se již  volně na zdejším trhu pohybovat. Proto je nezbytné, aby dozor nad tak citlivou komoditou, jakou bezesporu potraviny jsou, byl zajištěn jednotně a na základě stejných principů.

Rok 2004 přinesl také našemu úřadu celou řadu změn, vyvolaných především postupně harmonizovanými předpisy ES.  Přístup ke kontrolní činnosti inspekce se postupně vyvíjel a podřizoval novému právnímu prostředí. SZPI a jejím prostřednictvím i další dozorové orgány ČR se definitivně napojily na celoevropský systém varování před nebezpečnými potravinami a krmivy a došlo k užší provázanosti i s dalšími celoevropskými úřady. Tento systém účinně chrání evropské spotřebitele nejen před skutečně nebezpečnými potravinami, ale varuje též před potenciální možností ohrožení jejich zdraví prostřednictvím potravin.

Současně však dnes nejsou již ani hranice Evropské unie limitujícími. S obecnou globalizací trhu se globalizuje také dozor nad potravinami. Nejde jen o obrovské nadnárodní koncerny a superspolečnosti, které  v naprosté většině dokáží vlastními mechanismy bezpečnost svých produktů „uhlídat“. Daleko větší význam v globálním dozoru nad bezpečností potravin má dohled nad potravinami pocházejícími z některých třetích zemí, kde úroveň péče o jejich bezpečnost není zdaleka na takové úrovni, jak bychom si přáli. Důsledná kontrola například mykotoxinů ve vybraných suchých skořápkových plodech a sušených fících nebo potravin, které mohou obsahovat nepovolená barviva, vyvolává tlak a nároky na zajištění jejich bezpečnosti již v místě jejich původu. Odpovědný přístup SZPI a spolupráce s celními úřady přinesly již během prvních měsíců po přistoupení k EU spolehlivé výsledky. Konkrétní údaje uváděné v této zprávě vypovídají jasně o tom, že ČR není oním slabým článkem, přes který by snad bylo možné na evropský trh proniknout s potravinami ohrožujícími zdraví spotřebitele. Činnost SZPI je dnes stejně významná a spolehlivá a má stejný dopad na českého a evropského spotřebitele jako činnost obdobných úřadů ostatních zemí Společenství.


Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředitel