Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2004

15. 02. 2005
 

4. Vztahy s veřejností

V souladu s již nastartovanou koncepcí vnější komunikace se i v průběhu roku 2004 rozvíjely vztahy SZPI s veřejností na základě principu otevřenosti, objektivnosti a včasnosti poskytování informací. Inspekce tak dlouhodobě vychází nejen ze znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně některých dalších předpisů, ale snaží se vycházet veřejnosti vstříc informováním i nad rámec těchto právních norem.

V roce 2004 bylo vydáno celkem 35 tiskových zpráv, které se týkaly nejen výsledků kontrol, ale také jiných oblastí činnosti inspekce, informací o nových právních předpisech a spotřebitelských rad. Byly upořádány dvě celostátní tiskové konference (4.3. 2004, „Připravenost SZPI na přistoupení k EU. Informační systém SZPI pro kontrolu potravin“, 3.12. 2004 „Výsledky kontroly nejlevnějších stolních vín“) a šest tiskových konferencí ve spolupráci s krajskými úřady (na téma výsledků kontrol v příslušném kraji). V průběhu tohoto období bylo zodpovězeno 983 evidovaných dotazů, z nichž nejčastější byly dotazy podnikatelů (500), dále spotřebitelů (203), novinářů (198) a různých jiných úřadů a institucí (82). Tento výčet však zdaleka není vyčerpávající, protože řadu dotazů řeší zaměstnanci SZPI operativně telefonicky nebo osobně. V průběhu roku 2004 bylo monitorováno 927 mediálních výstupů, které se týkaly činnosti SZPI a na nichž se podílela celá řada zaměstnanců úřadu.

Již tradičně se SZPI aktivně zúčastnila Mezinárodního gastronomického veletrhu – Salima 2004. Prostřednictvím informačního stánku poskytovali odborníci úřadu v průběhu celého veletrhu návštěvníkům i vystavovatelům informace a spotřebitelské rady.

Webové stránky

Významným nástrojem vnější komunikace SZPI jsou webové stránky (www.szpi.gov.cz), na nichž inspekce publikuje všechny nové a důležité informace. Během roku 2004 byl v souvislosti se změnami po přistoupení ČR k Evropské unii aktualizován a doplněn jejich obsah. Přibyly samostatné odkazy týkající se informací o EU, přehledu vybraných evropských předpisů a specifické problematiky vína.  Cílem vytvoření těchto nových rubrik bylo především usnadnit českým podnikatelům orientaci v nových podmínkách po 1. 5. 2004. Značný zájem a pozitivní hodnocení uživatelů si hned po svém vzniku vysloužila rubrika „Víno“. Přestože byla založena teprve v srpnu, stala se jednou z nejnavštěvovanějších.

Graf 5.1. - Počet unikátních a celkových přístupů na webové stránky SZPI

Graf 5.1. - Počet unikátních a celkových přístupů na SZPI

Dlouhodobě nejsledovanější rubrikou jsou i nadále „Informace pro spotřebitele“, v těsném závěsu následují „Aktuality“ a dále „Právní předpisy“ a „Tiskové zprávy“, „Přístupy ke kontrole“ a rubrika „Víno“. Značný zájem uživatelů trvá také o rubriku nabízející zaměstnání u SZPI „Volná místa“. Nejčtenějším článkem  se podle počtu přístupů uživatelů webových stránek stal „Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, za ním následuje článek „Víno“ spolu s články o laboratorní činnosti a principech kontrolní činnosti úřadu. Ze statistik lze usoudit, že webové stránky navštěvují spotřebitelé, podnikatelé i média. Ze strany spotřebitelů je velký zájem především o informativní a vzdělávací články, média sledují hlavně tiskové zprávy.

Graf 5.2. - Celkový počet přístupů na webové stránky SZPI

Graf 5.2. - Celkový počet přístupů na webové stránky SZPI

Poznámka: Do unikátních přístupů nejsou započteny opakované přístupy. Vysoký počet opakovaných přístupů (tj. celkový počet přístupů) vypovídá o tom, že webové stránky pravidelně prohlíží určitý okruh uživatelů, který se k určitým okruhům informací vrací.