Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

Jakost

Jakost v této zprávě zahrnuje závazné nebo deklarované jakostní požadavky analytické a jakostní požadavky senzorické.

Mezi jakostní požadavky analytické patří především fyzikální a chemické požadavky na jakost, jako jsou vlhkost, obsah popela, obsah tuku, obsah cukru, kyselost, granulace, obsah příměsí atd. Pro jejich posouzení jsou obvykle nezbytné odpovídající laboratorní přístroje.
V rámci kontroly jakostních analytických požadavků zjistila SZPI v roce 2003 celkem 666 nevyhovujících vzorků, nejvíce u vína (počet 232), brambor (162), lihovin (40) a pekařských výrobků (36).

Mezi jakostní požadavky senzorické (smyslové) patří např. konzistence, struktura potraviny, její barva, chuť, vůně atd. Při jejich kontrole se využívá senzorická analýza (provedená na místě nebo v laboratoři).

V roce 2003 zjistila SZPI v rámci kontroly jakostních senzorických požadavků celkem 1943 nevyhovujících vzorků, nejvíce u čerstvé zeleniny (počet 713), čerstvého ovoce (351), vína (252), masa – masných výrobků (118), mléčných výrobků (78) a pekařských výrobků (63).

Označování

Kontrola označování zahrnuje kontrolu údajů uvedených na obalech potravin a výrobků a rovněž kontrolu údajů vztahujících se k nebaleným potravinám (včetně dat použitelnosti a minimální trvanlivosti), popřípadě i kontrolu údajů v průvodní dokumentaci.

Inspektor kontroluje, zda výrobce nebo prodejce uvádějí všechny povinné údaje, zda je uvádějí předepsaným způsobem, jsou-li uváděné údaje pravdivé (zda nedochází ke klamání) a zda jsou dodrženy povinnosti v souvislosti s daty použitelnosti a daty minimální trvanlivosti.

V rámci kontroly označování zjistili inspektoři SZPI ve sledovaném období celkem 1854 nevyhovujících vzorků, nejvíce u komodity čerstvá zelenina (počet 317), dále mléčné výrobky (218), čerstvé ovoce (191), pekařské výrobky (139), maso – masné výrobky (127), lihoviny (119), čokoláda – cukrovinky (116) a víno (105) .