Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.2 Celkové přehledy výsledků kontroly

V roce 2003 uskutečnili inspektoři SZPI celkem 19966 jednotlivých kontrol. Z uvedeného počtu bylo 10984 kontrol provedeno v maloobchodní síti, 7357 kontrol ve výrobě, 1583 kontrol ve velkoskladech a 42 kontrol v ostatních místech.

Počty provedených kontrol podle kontrolovaných osob

Počty provedených kontrol podle kontrolovaných osob.jpg

Ve sledovaném období bylo zjištěno celkem 4878 nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků. Z uvedeného počtu bylo 3074 vzorků tuzemského původu a 1804 vzorků z dovozu.

Z pohledu místa kontroly byly počty nevyhovujících vzorků následující: v maloobchodní síti 3629, ve výrobě 945, ve velkoobchodě 283 a v ostatních místech 21 nevyhovujících vzorků.

Z hlediska druhu rozboru byly zjištěny následující počty nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků:

  • kontrola mikrobiologických požadavků – 933
  • kontrola cizorodých látek – 198
  • kontrola označování – 1584
  • kontrola jakostních analytických požadavků – 666
  • kontrola jakostních senzorických požadavků – 1943

Z pohledu jednotlivých komodit pak byly nejvyšší počty nevyhovujících vzorků zjištěny u čerstvé zeleniny (počet 923), čerstvého ovoce (507), cukrářských výrobků - těst (435), vína (418), mléčných výrobků (359), masa - masných výrobků (322), výrobků studené kuchyně  (262) a pekařských výrobků (227).

Uvedené relativně vysoké počty nevyhovujících vzorků v rámci těchto komodit vůči ostatním komoditám jsou zapříčiněny tím, že byly z nejrůznějších důvodů kontrolovány častěji než komodity ostatní a tedy nejsou důkazem obecně vyššího podílu nevyhovujících vzorků (tedy „horších“ kontrolních výsledků) v porovnání s ostatními komoditami.