Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.1. Zaměření kontroly v roce 2003

Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje v rámci stanovených kompetencí potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky, mydlářské a saponátové výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu).

Podobně jako v minulých letech, byly i v roce 2003 prioritou kontroly zdravotní nezávadnost a jakost potravin s ohledem na odhalení falšování. To znamená ochrana zdraví spotřebitele a jeho ekonomických zájmů a také ochrana poctivých podnikatelů. Tyto základní cíle se podstatně promítaly do veškerých kontrolních aktivit SZPI.

Mezi kontroly zaměřené na zdravotní nezávadnost patřily rozsáhlé akce uskutečňované např. v rámci plánované kontroly cizorodých látek v potravinách nebo plánované mikrobiologické kontroly, ale samozřejmě také akce, které aktuálně reagovaly na situaci na trhu (případ košer dětského sójového mléka, nápoje kontaminovaného neznámou látkou schopnou poleptat sliznici konzumenta, sušených hub kontaminovaných Salmonellou, potravin ze zaplavených oblastí atd.).

Mezi kontroly, jejichž prvotním cílem bylo odhalení falšování, patřily např. kontrola pravosti pomerančových šťáv, kontrola označování vybraných masných výrobků, kontrola medu, kontrola odrůdové pravosti a jednotnosti konzumních brambor, kontrola pekařských a cukrářských výrobků označených jako máslové, kontrola dovozového kakaa atd.

Podrobnější informace o uvedených (popřípadě o mnoha dalších) případech lze najít v této zprávě nebo na internetových stránkách SZPI.

Při rozhodování o tom, jaké bude mít kontrola zaměření, a to jak z hlediska dlouhodobého plánování, tak v případě aktuální reakce na vyvstalý problém, se vždy zvažuje maximum dostupných informací. S postupnou integrací ČR do evropských struktur se rozšiřují i zdroje, ze kterých je možné tyto informace čerpat.

K mnoha impulsům, které lze dnes chápat již jako tradiční (jako jsou např. poznatky z minulých kontrol, stížnosti spotřebitelů, podněty masmédií, doporučení Evropské komise, kontakty se zahraničními partnerskými organizacemi atd.) přibyly v posledním období další, jako je např. systém rychlého varování RASFF.

Vlastní výkon kontroly v uplynulém období byl podstatným způsobem ovlivňován změnami v legislativě, které by měly zajistit maximální soulad českého práva s právem ES, a rovněž pokračujícím trvalým vývojem v oblasti potravinářství (jako jsou zavádění nových výrobků, technologií při výrobě a skladování, nových materiálů atd.). To klade velké nároky na vzdělání a práci inspektorů, zaměstnanců laboratoří i řídících pracovníků a vyžaduje volbu nových přístupů, které musí na výše uvedené změny odpovídajícím způsobem reagovat.