Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

1. Úvod

2. Kontrolní činnost

2.1. Zaměření kontroly v roce 2003

2.2. Celkové přehledy výsledků kontroly

2.3. Kontrola mikrobiologických požadavků

2.4. Kontrola cizorodých látek

2.5. Kontrola označování a jakosti potravin

2.6. Kontroly tématické a mimořádné

2.7. Kontrola výroby

2.8. Kontrola obchodu

2.9. Podněty ke kontrole

2.10. Sankce

3. Laboratorní činnost

4. Certifikační činnost

5. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)

6. Informační a komunikační systém

7. Vzdělávání zaměstnanců

8. Činnost v oblasti legislativy

9. Spolupráce s ostatními úřady a institucemi

10. Zahraniční vztahy

10.1 Evropská integrace

10.2 Aktivní účast v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU

10.3 Mezinárodní organizace

10.4 Bilaterální spolupráce

10.5 Konference a semináře

11. Projekty Evropské unie

11.1 Projekt Phare-„Posílení politiky bezpečnosti potravin“

11.2 Projekt Phare-„Prosazování práv k duševnímu vlastnictví“

11.3 Proejkt Quid Thematic Network

11.4 Projekty Transition Facility

12. Vnější a vnitřní komunikace

12.1. Vnější komunikace

12.2. Vnitřní komunikace

13. Závěr

14. Vysvětlivky a zkratky