Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

9. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ÚŘADY A INSTITUCEMI

Pro činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce je důležitá spolupráce s celou řadou úřadů a institucí.

V oblasti kontroly vína i nadále pokračovala spolupráce SZPI s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který je orgánem dozoru pro vinohradnictví, zejména při poskytování  vzájemných informací potřebných pro provádění kontrol.

Od Generálního ředitelství cel získala SZPI řadu konkrétních informací o dovozech zejména vína a některých dalších problematických potravin, které byly následně využity pro efektivní  provádění kontroly.

V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví se SZPI se i v roce 2003 pravidelně zúčastňovala jednání pracovního týmu podle uzavřené „Dohody o spolupráci mezi vybranými orgány státní správy v oblasti duševního vlastnictví“.

Pokračovala také stálá spolupráce SZPI s orgány ochrany veřejného zdraví (jedná se zejména o orgány hygienické služby na všech úrovních),  dále s Českou obchodní inspekcí, Státní veterinární správou a Policií ČR. V rámci této spolupráce se uskutečňuje také  vzájemné předávání podnětů ke kontrole v rámci kompetencí těchto orgánů.

V rámci preventivní činnosti se SZPI  stejně jako v předchozím roce zúčastnila setkání se zástupci výrobců a obchodníků v potravinářství, které organizoval Svaz obchodu. Na setkání byly diskutovány otázky položené účastníky jednání a předneseny nejčastější nedostatky zjištěné SZPI při kontrolách potravin.