Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

4. CERTIFIKAČNÍ ČINNOST

Certifikace ovoce a zeleniny do zemí EU

Inspektoři SZPI provádějí certifikaci čerstvého ovoce, zeleniny a hub. Nařízením Evropské komise (EC) No 902/2002 ze dne 30. května 2002 byla SZPI uznána oficiálním českým certifikačním úřadem pro vývoz čerstvého ovoce a zeleniny do zemí Evropské unie.

V roce 2003 vydala SZPI celkem 143 certifikátů, množství certifikovaného zboží bylo 680417 kg. Nejčastěji certifikovanými komoditami byly žampióny a jablka.

Certifikace vína

SZPI byla roku 1992 pověřena Výborem pro víno při Komisi EU vydávat certifikáty  pro export révového vína.
V roce 2003 vydala SZPI celkem 162 certifikátů VI1 pro vývoz vína. Nejvíce těchto certifikátů (počet 90) byl pro vývoz do Německa, dále na Slovensko (počet 29) a do Japonska (počet 16).

Certifikace ostatní

SZPI zajišťovala certifikaci potravin a surovin určených k  jejich výrobě v  neregulované sféře, tj. na základě žádosti výrobců. Certifikáty byly vystavovány převážně za účelem exportu, proto se rozsah zkoušek zpravidla stanovuje v  souladu s požadavky zahraničního odběratele. V  rámci nepovinné certifikace výrobků bylo v  roce 2003 vystaveno celkem 22 certifikátů.

Certifikace v ruském systému GOST R

Ke dni 1.2.2003 ukončila SZPI certifikaci potravin a potravinářských výrobků podle ruského systému GOST R. Tato certifikační činnost je nadále zajišťována privátními akreditovanými certifikačními organizacemi.