Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.9 Podněty ke kontrole

SZPI zohledňuje v rámci své kontrolní činnosti také podněty spotřebitelů, státních institucí a profesních organizací. Oznámení se týkají nejčastěji nevyhovující jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a nedodržování hygienických předpisů při prodeji, popř. i při výrobě.

V roce 2003 SZPI přijala celkem 1449 podnětů. Největší část oznámení pocházela přímo od spotřebitelů, což je důsledek rostoucího zájmu veřejnosti o problematiku potravin, častější prezentace SZPI v médiích a na internetu a celkově rostoucí informovanosti spotřebitelů. SZPI také část podnětů převzala od orgánů ochrany veřejného zdraví, České obchodní inspekce, Státní veterinární správy, Policie ČR a v některých případech SZPI využila i podněty, pocházející ze sdělovacích prostředků.

SZPI přijímala podněty, jejichž předmětem byly nejčastěji neodpovídající jakost potravin, prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti a minimální trvanlivosti, také přelepování dat spotřeby na obalech, hygienické nedostatky v prodejnách, nevyhovující podmínky uchování a klamavě označené potraviny.

Z pohledu komodit se podněty nejčastěji týkaly čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny, masných výrobků, čokolád a cukrovinek, výrobků studené kuchyně, mléčných, pekařských a cukrářských výrobků. Relativně často se objevovaly podněty na kvalitu alkoholických nápojů (vína, lihoviny), v menší míře na kvalitu nealkoholických nápojů.

Stejně jako v roce 2002, tak i v roce 2003 nejvíce podnětů bylo podáno na prodej potravin v menších prodejnách, méně podnětů se týkalo prodeje potravin v supermarketech.