Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti SZPI za rok 2003

01. 03. 2004
 

2. KONTROLNÍ ČINNOST

2.8 Kontrola obchodu

Tato oblast kontrolní činnosti zahrnuje jednak kontrolu maloobchodní sítě (to je velkých prodejen obchodních řetězců i menších prodejen, včetně stánků) a  dále kontrolu  velkoobchodních skladů (to je míst, kde se soustřeďuje zboží ve velkých objemech před jeho distribucí dalším podnikatelům, do prodejen atd. ).

Základem koncepce kontroly obchodů v roce 2003 (podobně jako v letech předchozích) byly plány jednotlivých inspektorátů SZPI, plánované ústředně řízené kontroly a ve značné míře také aktuální podněty, které vyvstávaly průběžně během roku, jako jsou např. stížnosti spotřebitelů nebo oznámení jiných státních institucí.

V rámci kontroly obchodů se inspektoři SZPI zaměřovali především na kontrolu dodržování těch povinností a požadavků, které mohou prodejci přímo ovlivnit. To znamená na požadavky na zdravotní nezávadnost v souvislosti s podmínkami skladování, dodržování teplotních režimů u chlazených a mrazených potravin, dodržování hygienických požadavků při prodeji, údaje uváděné při prodeji nebalených potravin, vybavení prodejen podle sortimentu prodávaného zboží, dodržování dat použitelnosti a minimální trvanlivosti atd. Nedostatky, které evidentně nevznikly jako důsledek nesprávného postupu prodejce (např. neodpovídající označení balených výrobků, porušení zdravotní nezávadnosti anebo případy falšovaných potravin jako důsledek pochybení ve výrobě anebo při dovozu) sloužily především jako podněty k dořešení takových případů u výrobce nebo dovozce.

Z hlediska kontroly jednotlivých potravních komodit byly kontroly v maloobchodní síti zaměřeny nejvíce na čerstvé ovoce a zeleninu, masné výrobky, mléčné výrobky, zpracované ovoce a zeleninu, víno, lihoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a studenou kuchyni.

Ve velkoobchodech byla kontrola, stejně tak jako v minulých letech, zaměřena převážně na dovozové potraviny a na došetřování nevyhovujících vzorků potravin zjištěných při kontrole v maloobchodní síti.