Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.8. Kontrola obchodu

Kontrola obchodu zahrnuje jednak veškerou kontrolu maloobchodní sítě a dále kontrolu  velkoobchodních skladů. Kontroly v maloobchodní síti byly prováděny na základě plánu jednotlivých krajských inspektorátů ČZPI, dále v rámci ústředně řízených kontrol a v relativně vysokém počtu na základě stížností a podnětů spotřebitelů.

Z hlediska požadavků stanovených právními předpisy byly kontroly hlavně zaměřeny na vybavení prodejen podle sortimentu prodávaného zboží, na dodržování hygieny při prodeji, na doklady provázející zboží, na správnost označování potravin, dodržování dat použitelnosti a minimální trvanlivosti a v neposlední řadě na dodržování teplotních režimů pro uchování chlazených a mrazených potravin.

Ve velkoobchodech byla kontrola, stejně tak jako v minulých letech, zaměřena převážně na importované potraviny a na došetřování nevyhovujících vzorků potravin zjištěných při kontrole maloobchodu. 

Graf 3.8: Podíl kontrol ve výrobě (z celkového počtu kontrol provedených v období 1999 - 2002)

graf10.jpg