Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.7 Kontrola výroby

V rámci kontroly ve výrobě bylo v roce 2002 provedeno celkem 8923 kontrol, při kterých bylo prověřeno 4350 provozoven (výrobních míst), z nichž mnohé byly kontrolovány opakovaně. Z pohledu komodit proběhlo nejvíce kontrol v pekárnách, u výrobců studené kuchyně a u výrobců cukrářských výrobků.

V 5821 případech byl předmětem kontroly systém kritických bodů. Kontroly prokázaly, že v současné době je úroveň zavedení systému kritických bodů u výrobců potravin na historicky nejvyšší úrovni. V závěru roku 2002 předpoklad pro správný (funkční) systém splnilo již 79,36 % hodnocených výrob a pouze u 20,64 % hodnocených výrob byly zjištěny nedostatky (systém nebyl zaveden nebo byl v různé fázi rozpracovanosti).

Kromě kontrol zavedení systému kritických bodů se ČZPI v roce 2002 zaměřila na kontrolu splnění dalších požadavků právních předpisů. 3156 kontrol ve výrobě bylo zaměřeno na zdravotní nezávadnost potravin. Při 150 kontrolách (to je 4,75 %) bylo zjištěno porušení zdravotní nezávadnosti. 2266 kontrol bylo zaměřeno na plnění uložených opatření. Při 254 kontrolách (to je 11,21 %) bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba uložené opatření nesplnila.

V souvislosti s přípravou nové vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu, prováděla ČZPI v roce 2002 v rámci kontrol ve výrobě, na základě pokynu Ministerstva zemědělství, tzv. průzkumové šetření. Průzkum byl zaměřen na provozovny, které v souhrnu zajišťují rozhodující podíl výroby potravin. Sledovalo se, jakým způsobem se připravovaná vyhláška promítne do praxe. Přitom se vycházelo z návrhu vyhlášky, který byl k dispozici v červnu roku 2002, tj. po vypořádání meziresortního připomínkového řízení. Celkově bylo hodnoceno 752 provozoven. Ukázalo se, že výrobci měli problémy zejména s odpovídajícím vybavením budov.

V rámci kontroly ve výrobě se ČZPI v roce 2002 účastnila na projektu Ministerstva zemědělství  pro čerpání podpor z dotačních titulů. Účelem projektu byla podpora zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu. Inspekce žadatelům z řad výrobců vystavovala doklad o oznámení zahájení výroby potravin a prováděla bezodkladně kontrolu systému kritických bodů. Celkem bylo posouzeno 36 subjektů.