Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.4 Výsledky kontroly cizorodých látek

 Pro kontrolu obsahu cizorodých látek v potravinách bylo v roce 2002 odebráno celkem 6969 vzorků, z nichž 374 (5,4 %) nevyhovělo.

Nejvíce rozborů bylo provedeno za účelem stanovení kontaminace potravin reziduí pesticidů. Za účelem těchto rozborů bylo odebráno 2621 vzorků potravin, u kterých bylo provedeno celkem 106236 rozborů. Nadlimitní množství reziduí pesticidů bylo zjištěno u 44 vzorků (paprik, hlávkového salátu, rajčat, mandarinek a meruněk). Nejčastěji se vyskytujícím pesticidem v nevyhovujících vzorcích byl endosulfan, chlorothalomil, malathion a dicofol.

Nejvyšší podíl nevyhovujících vzorků byl zaznamenán v rámci kontroly barviv, kdy z celkového počtu 1014 odebraných vzorků nevyhovělo 81 vzorků potravin, především bezvaječných těstovin a révového vína. V nevyhovujících potravinách byla zjištěna buď nepovolená syntetická barviva nebo jejich nadlimitní množství. Nedostatky se týkaly, kromě jiných, hlavně azorubinu, tartrazinu a brilantní modři.

Při stanovení chemických prvků z celkového množství 1418 odebraných vzorků potravin nevyhovělo 35 vzorků (43 rozborů) z důvodu překročení povolených či nedodržení deklarovaných hodnot.

Graf 3.4.1: Podíl jednotlivých prvků z celkového počtu nevyhovujících rozborů ve skupině „chemických prvků“ 

graf6.jpg

Tabulka 3.4.1: Přehled kontroly chemických prvků

Chemický prvek

Počet nevyhovujících rozborů

Podíl nevyhovujících rozborů v %

Potravina v níž byl zjištěn nedostatek

Arzen37,0Rýže
Fosfor24,7Multivitamínové přípravky
Draslík12,3Multivitamínové přípravky
Hořčík12,3Multivitamínové přípravky
Chrom24,7Multivitamínové přípravky
Kadmium2455,8Mák modrý, zmrazené houby
Olovo49,3Chléb
Rtuť37,0Čínská bylinná směs
Vápník24,7Multivitamínový přípravek, želatinový nápoj
Zinek12,3Tykev

Celkem

43  

Ze skupiny konzervantů byl nejčastěji kontrolován oxid siřičitý a kyselina sorbová, dále potom kyselina benzoová a to především u vína. Celkem bylo pro stanovení konzervantů odebráno 1497 vzorků potravin, z nichž bylo 49 vzorků nevyhovujících.

Pro stanovení polyaromatických uhlovodíků bylo odebráno celkem 301 vzorků potravin, z nichž 8 vzorků nevyhovělo především z důvodu vyššího obsahu benzo(k)fluorantenu a chrysenu. Jednalo se především vzorky olivového oleje.

Ve skupině polychlorovaných bifenylů nebyl, z počtu 398 odebraných vzorků potravin, nalezen žádný nevyhovující vzorek.

Ve skupině mykotoxinů bylo celkem odebráno 764 vzorků potravin, z nichž 5 vzorků nevyhovělo. Mykotoxiny převyšující povolené množství byly patulin a ochratoxin, nevyhovujícími potravinami jablečné ovocné příkrmy a v ovocné přesnídávky.

Pro stanovení ftalátů byl celkový počet odebraných vzorků 281, z tohoto počtu 14 vzorků nevyhovělo. Nadlimit ftalátů byl nejčastěji zjištěn ve vinných destilátech a ve slivovici.

Ve skupině sladidel bylo v rámci kontroly odebráno 197 vzorků potravin, z toho 7 vzorků nevyhovělo (např. česnekový dressing a multivitamínový džus).

Tabulka 3.4.2: Přehled výsledků kontroly některých cizorodých látek se zaměřením na rozbory

Cizorodé látky

Počet rozborů celkem

Počet nevyhovujících rozborů

Nevyhovující rozbory v %

Pesticidy

106236

470,04
Barviva

10471

2372,26
Chemické prvky

4433

430,97
Konzervanty

4680

511,09
PAHy

3694

110,30
PCB

3183

00,00
Mykotoxiny

1093

50,46
Ftaláty

652

142,15
Sladidla

521

71,34

Graf 3.4.2: Zjištěný podíl nevyhovujících rozborů v rámci uvedených skupin cizorodých látek

graf7.jpg