Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.3 Výsledky kontroly mikrobiologických požadavků

Mikrobiální kontaminace potravin vede k ohrožení nebo poškození lidského zdraví. Patřičně prováděná kontrola, monitoring a systém včasného varování za účelem prevence alimentárních infekcí a intoxikací je základem ochrany veřejného zdraví. ČZPI jako orgán státního dozoru nad potravinami kontrolovala dodržení mikrobiologických požadavků na potraviny stanovených prováděcí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., v platném znění.

Kontrola mikrobiologických požadavků byla zaměřena na jednotlivé druhy potravin podle aktuálního období roku. Epidemiologicky rizikové potraviny (např. výrobky studené kuchyně a cukrářské výrobky) se odebíraly po celý rok s důrazem na letní období.

Většina mikrobiologických rozborů probíhala v laboratořích, ale některá hodnocení byla prováděna přímo na místě kontroly (v prodejnách, ve skladech apod.), např. ověřování, zda potraviny nevykazují nežádoucí změny způsobené mikrobiální činností, popřípadě nežádoucí růst mikroorganismů (plísně viditelné prostým okem, hniloba).

V roce 2002 bylo kontrolou na místě i v laboratořích zjištěno celkem 3092 mikrobiologicky nevyhovujících vzorků potravin (z toho na místě 1299 a v laboratořích 1793). Nejvíce nevyhovujících vzorků bylo detekováno v rámci komodity čerstvá zelenina (počet 797), cukrářské výrobky (669), studená kuchyně (580), čerstvé ovoce (383) a maso - masné výrobky (153).

Výsledky laboratorních analýz

Mikrobiologické analýzy potravin v laboratoři byly prováděny podle v ČR platných norem a metodických doporučení. Z celkem 7995 vzorků potravin odebraných na mikrobiologická vyšetření do laboratoří bylo v roce 2002 zjištěno 1793 (22,4%) vzorků nevyhovujících. Z toho 111 vzorků bylo zdravotně závadných, ostatní vzorky nevyhověly pouze tolerovaným hodnotám.

V průběhu roku byly prokazovány nejvyšší počty nevyhovujících vzorků v letních měsících. Nejčastější příčinou porušení mikrobiologických požadavků byly koliformní bakterie a aerobní mezofilní mikroorganismy (CPM - celkový počet mikroorganismů).

Monitoring

Kromě běžně prováděných kontrol byla součástí zjišťování úrovně mikrobiologické čistoty potravin tzv. plánovaná mikrobiologická kontrola (monitoring). Každoročně jsou do monitoringu cíleně vybírány určité skupiny potravin, o nichž je známo, že se v minulosti podílely na vzniku alimentárních onemocnění. Za účelem prevence infekcí a intoxikací z potravin je do monitoringu zahrnuto také sledování bakteriálního původce onemocnění z potravin, který se v potravinách vyskytuje sporadicky. V roce 2002 byl sledován výskyt stafylokokových bakteriálních toxinů.

Plánovaná mikrobiologická kontrola proběhla v roce 2002 v téměř dvojnásobném rozsahu než v předešlých letech. V rámci plánované mikrobiologické kontroly bylo vyšetřeno 870 vzorků, 265 (30,5%) bylo hodnoceno jako nevyhovující a z toho 24 vzorků jako zdravotně závadné.

Tabulka 3.3.1 - Výsledky kontroly mikrobiologických požadavků v potravinách. Počty nevyhovujících vzorků podle komodit

Komodita

Počet nevyhovující vzorků hodnocených  

Celkem

 

na místě

v laboratoři

 

Mléčné výrobky

51

30

81

Drůbež, vejce

5

13

18

Maso, masné výrobky

41

112

153

Ryby a vodní živočichové

1

23

24

Zpracované ovoce a zelenina

9

15

24

Líh, lihoviny, droždí

0

10

10

Nealkoholické nápoje

0

50

50

Mlýnské obilné výrobky

3

14

17

Víno révové

0

100

100

Mrazírenské výrobky

0

13

13

Pekařské výrobky

29

28

57

Studená kuchyně

1

579

580

Cukrářské výrobky

0

669

669

Těstoviny

0

27

27

Dehydratované výr. ochucené

0

14

14

Zmrzliny a mražené krémy

0

16

16

Balírenské výrobky

0

26

26

Čerstvé ovoce

372

11

383

Čerstvá zelenina

787

10

797

Výrobky z brambor

0

5

5

Suché skořápkaté plody

0

28

28

Celkem

1299

1793

3092

 
 
Graf 3.3.1 - Výsledky kontroly mikrobiologických požadavků v potravinách. Počty nevyhovujících vzorků podle komodit

graf3.jpg  

 
Vysvětlivky zkratek:
PA - mléčné výrobkyPY – studená kuchyně
PB - drůbež, vejcePV – cukrářské výrobky
PC - maso, masné výrobkyPX – těstoviny
PD – ryby a vodní živočichovéPT – dehydratované výr. ochucené
PG – zpracované ovoce a zeleninaPW – zmrzliny a mražené krémy
PH – líh, lihoviny, droždíZC – balírenské výrobky
PJ – nealkoholické nápojeZD – čerstvé ovoce
PL – mlýnské obilné výrobkyZE – čerstvá zelenina
PK – víno révovéZF – výrobky z brambor
PO – mrazírenské výrobkyZS - suché skořápkaté plody
PM – pekařské výrobky 
 
Tabulka 3.3.2 - Počet vzorků vyšetřených v mikrobiologických laboratořích ČZPI v roce 2002 
 
 
 
 
2002Celkem vzorkůNevyhovující vzorkyZdravotně závadné vzorky
počet%počet%

leden

382

53

13,8

2

0,5

únor

790

140

17,7

13

1,6

březen

970

166

17,1

3

0,3

duben

801

161

20,1

8

1,0

květen

697

159

22,8

11

1,6

červen

763

253

33,2

12

1,6

červenec

784

198

25,3

14

1,8

srpen

608

226

37,2

10

1,6

září

661

219

33,1

20

3,0

říjen

606

124

20,5

6

0,5

listopad

541

94

17,4

4

0,7

prosinec

392

68

17,3

8

2,0

celkem

7995

1793

22,4

111

1,4

           

                   

Mikrobiologicky nevyhovujících vzorků potravin (jen laboratoře) v průběhu roku 2002

graf4.jpg

Graf 3.3.3 - Druhové zastoupení mikroorganismů v nevyhovujících vzorcích potravin

graf5.jpg