Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.2 Celkové přehledy výsledků kontrol 

Inspektoři ČZPI uskutečnili v roce 2002 celkem 22794 jednotlivých kontrol. Z uvedeného počtu bylo 11593 kontrol provedeno v maloobchodní síti, 8923 kontrol ve výrobě, 2179 kontrol ve velkoskladech a 99 kontrol v ostatních místech.Ve sledovaném období bylo zjištěno celkem 9037 nevyhovujících vzorků potravin a tabákových výrobků.

Z uvedeného počtu bylo 5965 vzorků tuzemského původu a 3072 vzorků z dovozu.

 Graf 3.2.1: Počty provedených kontrol podle kontrolovaných osob

graf.jpg

Z pohledu místa kontroly byly počty nevyhovujících vzorků následující: v maloobchodní síti 6732, ve výrobě 1687, ve velkoobchodě 535 a v ostatních místech 83 nevyhovujících vzorků.
Z hlediska druhu rozboru byly zjištěny následující počty nevyhovujících vzorků potravin a tabákových výrobků:
 • kontrola mikrobiologických požadavků – 3092,
 • kontrola cizorodých látek – 374,
 • kontrola označování – 3589,
 • kontrola jakostních analytických požadavků – 862,
 • kontrola jakostních senzorických požadavků – 2972.
Pokud se jedná o celkové výsledky kontroly z pohledu jednotlivých komodit, pak byly nejvyšší počty nevyhovujících vzorků zjištěny u
 • čerstvé zeleniny  - 1711
 • čerstvého ovoce - 941 
 • cukrářských výrobků - těst - 788
 • studené kuchyně  - 718
 • vína  - 70
 • pekařských výrobků  - 612
 •  masa a masných výrobků - 526
 • lihu a lihovin - 448
 •  mléčných výrobků - 334 
 • brambor - 330
Relativně vysoké počty nevyhovujících vzorků v rámci uvedených komodit lze vysvětlit tím, že byly z nejrůznějších důvodů kontrolovány častěji než komodity ostatní a tedy nejsou důkazem obecně vyššího podílu nevyhovujících vzorků („horších“ kontrolních výsledků) v porovnání s ostatními komoditami.
Graf 3.2.2: Počty nevyhovujících vzorků podle druhu rozboru

graf2.jpg