Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

12. Závěr

Rok 2002 byl pro Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci velmi významný, a to především proto, že byl zpracován, předložen a schválen nový zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, který je plně harmonizován s právními předpisy Evropské unie.

Hlavní prioritou kontrolní činnosti ČZPI byla – stejně jako v předchozím roce – kontrola zdravotní nezávadnosti potravin, tedy průběžné sledování dodržování mikrobiologických požadavků na potraviny a požadavků na dodržování požadavků na obsah cizorodých látek v potravinách. ČZPI se zabývala také kontrolou potravin klamavě označených („falšovaných“) a dodržování ostatních závazných požadavků, stanovených pro uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu.

V průběhu roku 2002 bylo provedeno celkem 22 794 jednotlivých kontrol, z toho 11 593 v maloobchodní síti, 8 923 ve výrobě, 2 179 ve velkoskladech a 99 v ostatních místech.

V roce 2002 uložila inspekce ve správním řízení celkem 2 702 pokut za porušení povinností stanovených právními předpisy, a to v celkové výši 28 979 100 Kč. Při stanovení její výše se přihlíželo zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního konání.

Na nevyhovující potraviny a tabákové výrobky v celkové hodnotě 54 247 446 Kč bylo uloženo 17 248 zákazů uvádění do oběhu. Podíl z výroby činil 8 796 940 Kč, z obchodní sítě 45 450 506 Kč.

Také v průběhu roku 2002 úspěšně pokračovala činnost v oblasti mezinárodních aktivit. ČZPI se aktivně podílela na jednání významných mezinárodních institucí a organizací a účastnila se řady odborných seminářů a konferencí. Inspekce rovněž pokračovala v komunikaci s Evropskou komisí, zejména při přípravě projektu Phare a při pokračující harmonizaci potravinového práva ČR a Evropské unie.

Během roku 2002 byly zahájeny práce na projektu Phare, který se bude týkat jednak propojení dozorových a dalších orgánů ČR do komplexního informačního systému pro bezpečnost potravin, jednak zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000, jehož certifikace by měla proběhnout v následujícím roce.

V roce 2002 byly dokončeny práce na informačním systému ČZPI, který sjednotí a zcela propojí zejména veškerou kontrolní a laboratorní činnost inspekce, a to od práce inspektorů v terénu až po konečné vyhodnocení a vyřešení jejích výsledků.

Inspekce zintenzívnila v průběhu roku svou činnost také v oblasti komunikace s veřejností. V polovině roku 2002 byly uvedeny do provozu nové modernizované webové stránky ČZPI, personálně bylo posíleno pracoviště pro vztahy s veřejností a inspekce začala pracovat také na tzv. Corporation Identity.