Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

11. Komunikace s veřejností

Základní úkoly

Základním principem komunikace České zemědělské a potravinářské inspekce s veřejností je otevřenost, pravdivost a včasnost. Cílem tohoto přístupu je především seriozně informovat spotřebitele i podnikatele, ať už přímo nebo prostřednictvím médií jak o vlastní činnosti úřadu, tak – a to především – o jejich výsledcích.

S účinností zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla postupně zpracována koncepce komunikace s veřejností, jejímž výsledkem je rostoucí zájem o informace z oblasti bezpečnosti potravin na českém trhu a tím i významně lepší „vzdělanost“ spotřebitelů i podnikatelů v tomto oboru.

Problematice komunikace s veřejností věnuje ČZPI značnou pozornost. V březnu roku 2002 vzniklo samostatné pracoviště pro vztahy s veřejností (referát pro vztahy s veřejností, dále RVV), které má v současné době tři pracovníky.

Mimo hlavní úkol, jimž je naplňování znění zákona č.106/1999 Sb., plní RVV také úkoly prezentace SZPI na veřejnosti (tzv. Public Relations). Z praxe vyplývá, že prezentace činnosti úřadu, jeho základních úkolů, mezinárodní spolupráce i výsledků jeho činnosti je mimořádně významná i z hlediska lepší informovanosti veřejnosti o ČZPI obecně. V průběhu roku 2002 se podařilo prosadit také jednotný Corporate Identity úřadu: od webových stánek, přes jednotné vizitky všech zaměstnanců, personální a služební průkazy až po prezentační materiály včetně prezentačního filmu o ČZPI.

Webové stránky

Významným nástrojem komunikace jsou webové stránky ČZPI. V průběhu roku 2002 byly kompletně modernizovány, byl vytvořen zcela nový grafický design, byla změněna a rozšířena jejich obsahová náplň a byl rovněž změněn jejich funkční princip. Nové stránky jsou postaveny na základě publikačního systému, který poskytuje uživatelům i správcům maximální pohodlí. Mají moderní, jednoduše strukturovaný a přitom informačně vysoce hodnotný obsah a příjemnou grafiku. Publikační systém je koncipován jako webová aplikace, platformou pro jeho fungování je webový prohlížeč. Administrační část systému pracuje pod Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšším. Celý publikační systém je rozdělen do dvou samostatných, ale velmi úzce provázaných částí. Součástí je vyhledávač, který usnadňuje dohledávání podle klíčových slov, autorů atp. Podle reakcí uživatelů patří stránky ČZPI mezi nejlépe hodnocené v rámci srovnatelných webových stránek úřadů.

Webové stránky ČZPI jsou hojně navštěvované, protože užitečné informace zde mohou čerpat nejen spotřebitelé a novináři, ale také podnikatelé. Stránky mají pochopitelně také anglickou mutaci.

Tabulka 11.1. - Počty přístupů na webové stránky v jednotlivých měsících

Rozdělení

Počty přístupů na webové stránky v jednotlivých měsících

Přístupy celkem

dle druhu přístupu

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

celkem VII. - XII.

Počty unikátních přístupů

529

1772

2954

2298

2028

1755

29336

Počet všech přístupů

11856

28194

46805

54205

42707

47242

231009

Přístupy z titulní stranu – unikátní

10228

Přístupy z titulní stranu - všechny

35455

(Pozn.: přístupy jsou sledovány od července 2002, kdy byly nové webové stránky aktivovány)

Tabulka 11.2. - Nejčtenější články roku 2002

Nejčtenější články roku 2002

Unikátní přístupy

Všechny přístupy

Zaměstnání u ČZPI

Zákon č. 106, Nabídka volných míst

Principy kontrolní činnosti

Principy kontrolní činnosti, organizační struktura

Organizační struktura

Přecitlivělost na potraviny
Potraviny pro zvláštní výživu a přístup k jejich kontrole

Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Tisková zpráva o kontrole instantní kávy

Zpráva o výsledku kontroly instantních káv

Laboratorní činnost

Zákon č. 110/1997 a vyhláška č. 347/2002, zákon o SZPI a změny vyplývající z tohoto zákona

Zákon č. 110/1997, vyhláška č. 347/2002
Články Dioxiny v potravinách, Mezinárodní seznam kódů E, Co prozradí obal potraviny a jak porozumět údajům uváděným na obale

Kompetence složek ČZPI, Laboratorní činnost, Informační systém

Přístup ČZPI ke geneticky modifikovaným potravinám

Spotřebitelské články, které psali zaměstnanci ČZPI o konkrétních potravinách

Certifikační činnost

Nejčtenější rubriky roku

Unikátní přístupy

Všechny přístupy

Závadné potraviny

Legislativa

Informace pro spotřebitele – potravinový koutek

Aktuality

Legislativa

Tiskové zprávy

Dokumenty ke stažení

Informace pro spotřebitele - potravinový koutek

Volná místa

Závadné potraviny

Tiskové zprávy

Přístupy ke kontrole

Činnost ČZPI (Kontrolní činnost)

Semináře

Organizační struktura

Volná místa

Přístupy ke kontrole

Dokumenty ke stažení

Zákon č. 106/1999 Sb.

Informace pro spotřebitele - chemické látky v potravinách

Informace pro spotřebitele – chemické látky

Organizační struktura

Semináře

Kontrolní činnost ČZPI

Informace pro spotřebitele – obecné rady

Informace pro spotřebitele - obecné rady
Pozn.: unikátní přístup-celkový počet uživatelů, kteří navštívili webové stránky,všechny přístupy-všechny i opakující se přístupy na webové stránky

Konzultace studentů vysokých škol

 Česká zemědělská a potravinářská inspekce se stala v roce 2002 také vyhledávaným správním úřadem při konzultacích a exkurzích studentů vysokých škol zejména ekonomického zaměření, např. Fakulty ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně, Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně nebo Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Shrnutí

V roce 2002 vydal RVV celkem 58 tiskových zpráv, z nichž 8 se týkalo operativních informací v souvislosti s katastrofálními povodněmi v Čechách, další pak výsledků kontrol a jiných aktuálních informací. Byly zorganizovány 2 tiskové konference – k bezpečnosti potravin a k výsledkům kontroly čerstvého ovoce a zeleniny v obchodní síti. Inspekce se aktivně účastnila Mezinárodního gastronomického veletrhu Salima 2002 v Brně, kde na dvou místech (ve vlastním informačním stánku a ve stánku Ministerstva zemědělství ČR) pracovníci inspekce poskytovali informace návštěvníkům.

RVV odpověděl v průběhu roku na 1008 dotazů veřejnosti, z nichž 354 pocházelo z různých médií. Bylo vydáno 1230 článků, zpráv a reportáží v tisku, rozhlasu a televizi. Od října 2002 ČZPI spolupracuje s Českou televizí na pořadu Sama doma a s MF Dnes, kde se odborně podílí na přípravě spotřebitelských rubrik, týkajících se potravin. Odborníci inspekce přispívají i do dalších spotřebitelských „okének“  různých sdělovacích prostředků.

Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

  • počet vyřízených žádostí o informace - 1008
  • počet podaných odvolání proti rozhodnut - 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0  

Graf 11.1.1 - Počty unikátních přístupů v jednotlivých měsících

graf6.jpg

Graf 11.1.2 - Počet všech přístupů

graf7.jpg

Graf 11.1.3 - Počet všech přístupů v roce 2002

graf8.jpg