Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

9. Spolupráce s ostatními úřady a institucemi

Česká zemědělská a potravinářská inspekce při své činnosti spolupracuje s celou řadou dalších úřadů a institucí.

Od Generálního ředitelství cel obdržela ČZPI množství konkrétních informací o dovozech potravin ze zahraničí, které pak využila pro plánování kontroly. Jednalo se např. o data o dovozech vína nebo o dovozech potravin, které bylo potřeba prověřit v souvislosti se zahraničními potravinovými krizemi.

V oblasti kontroly vína spolupracovala ČZPI s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který je orgánem dozoru pro vinohradnictví (školení inspektorů ČZPI, informace o nově uznaných odrůdách vín, poskytování dalších informací potřebných pro kontrolu).

V rámci kontroly potravin pro zvláštní výživu se v roce 2002 prohloubila spolupráce ČZPI se Státním zdravotním ústavem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Při kontrole saponátových a mydlářských výrobků spolupracovala ČZPI s Úřadem průmyslového vlastnictví např. při ověřování ochranných známek výrobků, s Policií ČR při posouzení, zda nedošlo k naplnění trestného činu, např. nejednalo?li se o padělek kontrolovaného výrobku.

Na žádost Meziresortní komise pro řešení jodového deficitu v ČR při Státním zdravotním ústavu uskutečnila ČZPI v I. polovině roku 2002 monitoring zaměřený na získání informací o aktuální situaci z hlediska používání jedlé soli s jódem u výrobců pekařských výrobků. Výsledky šetření jsou využívány jako jeden z podkladů pro řešení jodového deficitu v ČR.

Pravidelná spolupráce s ostatními státními institucemi (orgány ochrany veřejného zdraví, Českou obchodní inspekcí, Státní veterinární správou, Policií ČR) je zejména při předávání podnětů ke kontrole podle kompetencí příslušného orgánu.