Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

6. Informační a komunikační systém

Rok 2002 byl přelomovým rokem pro vnitřní informační systém ČZPI. Byly provedeny zásadní kroky pro realizaci nové informační strategie, podle níž bude těžiště práce inspektorů ještě více přeneseno do terénu tak, že budou pořizovat data do informačního systému on-line přímo v místě kontroly přes webové rozhraní a přenášet je pomocí GSM technologie na centrální datový server. Uživatelé budou přistupovat k systému podle diferencovaných práv.

Na základě analýzy informačního systému provedené koncem roku 2001 zahájila v březnu 2002 dodavatelská firma programátorské práce na novém odborném informačním systému Kontrolní a laboratorní činnost (IS KLC). Požadavky na systém byly skupinou konzultantů ČZPI průběžně upřesňovány tak, aby aplikace byla připravena pro vkládání dat na začátku roku 2003. Systém je vytvořen jako centrální intranetová aplikace v databázovém prostředí Sybase pomocí technologie Java Server Pages, používá aplikační intranetový server BEA WebLogic a výstupní sestavy jsou vytvářeny pomocí aplikace Crystal Reports. IS KLC je atestován na standardy UVIS pro stávající datové prvky na komunikačním rozhraní. Nový informační systém v sobě zahrne moduly dosavadního informačního systému „Kontrolní činnost“, „Laboratorní činnost“, „Stížnosti“ a „Ekonom“. V návaznosti na zavedení nového IS bylo provedeno základní školení uživatelů a správy systému.

V roce 2002 ČZPI zásadním způsobem investovala i do technické základny IS, zejména do techniky pro mobilní komunikaci (notebooky, mobilní telefony umožňující datový přenos). Rovněž byly posíleny přístupové rychlosti k internetu na většině pracovišť ČZPI.

Na základě úkolů, vyplývajících z usnesení vlády č. 624/2001 „Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů„ byla provedena kontrola legálního používání software v celém úřadu a vydán příslušný vnitřní předpis upravující tuto problematiku.

Ve větší míře než dosud je využíváno služeb podnikového intranetu, který je postupně naplňován dokumenty. Jsou zde např. průběžně uveřejňována rozhodnutí ve správních řízeních, vnitřní předpisy ČZPI, zprávy z ústředně řízených akcí, plánovaných kontrol cizorodých látek a aktuální hlášení o zdravotně závadných potravinách.

Kromě nového odborného informačního systému Kontrolní činnost a laboratorní činnost byl v roce 2002 implementován i nový personální a mzdový systém, jehož provoz je plánován od začátku roku 2003.

Využívání informačního systému ČZPI, vnitropodnikového Intranetu a Internetu podstatně zvyšuje nejen informační podporou inspektorů v terénu, ale i managementu v plánovacích a rozhodovacích procesech a v konečném důsledku zefektivní činnost ČZPI na poli zajištění bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele.