Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

5. Certifikační činnost

Certifikace ovoce a zeleniny

Inspektoři ČZPI prováděli certifikaci čerstvého ovoce, zeleniny a hub. Nařízením Evropské komise (EC) No 902/2002 ze dne 30. května 2002 byla ČZPI uznána oficiálním českým certifikačním úřadem pro vývoz čerstvého ovoce a zeleniny do zemí Evropské unie. Toto nařízení nabylo účinnosti 20. června 2002. Smyslem certifikace je umožnit tuzemským producentům širší uplatnění na zahraničních trzích. Pravidla certifikace se týkají také reexportu.

Na čerstvou zeleninu a ovoce vydala ČZPI v roce 2002 celkem 217 certifikátů (celkem na 2 750 288 kg certifikovaného zboží).

Certifikace vína

ČZPI byla roku 1992 pověřena Výborem pro víno při Komisi EU vydávat certifikáty  pro export révového vína vyváženého z ČR do zemí EU. Mezinárodní certifikáty byly vydávány na základě výsledků příslušných analýz provedených akreditovanou laboratoří ČZPI. V roce 2002 vydala ČZPI celkem 317 certifikátů pro vývoz vína do Slovenské republiky, Německa, Finska, Chorvatska, Švédska, Japonska, Holandska a Belgie (celkem na 742 317 litrů vína).

Certifikace v ruském systému GOST R

V průběhu roku 2002 ČZPI prováděla certifikaci potravin v systému GOST R. Pro činnost v uvedeném systému byla ČZPI akreditována orgány Ruské federace (Gosstandart, Goskomsanepidnadzor). V r. 2002 bylo vystaveno celkem 70 závěrečných protokolů jako podklad pro vydání certifikátů v systému GOST R (Certifikáty vydává Certifikační centrum Informačně-certifikačního střediska Gosstandartu Ruské federace v Praze).

Certifikace ostatní

Inspekce zajišťovala certifikaci potravin v neregulované sféře na základě žádosti výrobců. Certifikáty byly vystavovány převážně pro export, proto i rozsah zkoušek se stanovuje zpravidla v souladu s požadavky zahraničního odběratele. V rámci nepovinné certifikace bylo v r. 2002 vystaveno celkem 74 certifikátů.