Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

4. Laboratorní činnost

Česká zemědělská a potravinářská inspekce prováděla v roce 2002 fyzikálně chemické, mikrobiologické a smyslové rozbory potravin převážně ve vlastních laboratořích. Z požadavků normy ČSN EN 45001 na požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 byly v průběhu roku reakreditovány čtyři ze sedmi laboratoří inspekce (laboratoře v Praze, Brně, Hradci Králové a Olomouci).

V druhé polovině roku 2002 přijalo vedení ČZPI strategické rozhodnutí redukovat  stávající počet sedmi laboratoří na čtyři s tím, že dosavadní sortiment rozborů zůstane zachován a počty rozborů budou racionalizovány s ohledem na možný výskyt pozitivních záchytů v potravinách.

V posledním čtvrtletí roku 2002 pracovaly inspektoráty na převodu metod a přístrojového vybavení z utlumovaných  laboratoří v Hradci Králové (fyzikálně-chemické metody) a Olomouci (fyzikálně-chemické metody a mikrobiologie) do čtyř laboratoří, které budou v následujících letech pokrývat potřeby rozborů potravin. Inspektoráty rovněž řešily způsob odběru a svoz vzorků potravin z jednotlivých oblastí republiky s ohledem na kapacity těchto čtyř laboratoří a eliminování možnosti degradace vzorků během přepravy.

Od roku 1993 ČZPI pravidelně pořádá mezilaboratorní porovnávací zkoušky (systém MTZL), které jsou zařazeny do Národního systému porovnávacích zkoušek. Organizace a vyhodnocování MTZL probíhá ve spolupráci s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. V roce 2002 se uskutečnila následující kola porovnávacích testů: 

  • Stanovení aditivních látek ve víně (kys. sorbová, citrónová a oxid siřičitý)
  • Stanovení syntetických a přírodních barviv v nápojovém koncentrátu
  • Stanovení jódu a některých minerálních látek ve zvláštní výživě
  • Stanovení těžkých kovů a vybraných anorganických prvků v masové konzervě
  • Stanovení organofosforových a chlorovaných pesticidů
  • Stanovení vybraných mikroorganismů
  • Klasické metody zkoušení vína (alkohol, cukr, bezcukerný extrakt a těkavé kyseliny)
  • Stanovení tuků, bílkovin, vlhkosti, popela v masové konzervě  

Laboratoře ČZPI se pravidelně zúčastňují mezinárodních porovnávacích zkoušek - testování způsobilosti chemických a mikrobiologických laboratoří tak, jak je vyžadováno ČSN EN ISO/IEC 17025 a všemi evropskými Národními akreditačními orgány, u nás ČIA Praha (viz MPA 10-01-01).

Tabulka 4.1: Účast laboratoří ČZPI v zahraničních mezilaboratorních testech v roce 2002:

Laboratoř SZPI 

Mezilaboratorní testy – celkový počet testů

FAPAS „chemie“

FEPAS „mikrobiologie“

CHEK "chemie"

Švédské testy „mikrobiologie“

Praha10141
Olomouc6131
Brno6131
Hradec Králové6231