Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.10 Sankce

Za porušení povinností stanovených právními předpisy, které inspektoři zjistili při kontrolách, byly kontrolovaným osobám uloženy pokuty. V roce 2002 uložila ČZPI 2 702 pokut ve správním řízení v celkové výši 28 979 100,- Kč. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

Pokuty

Nejvíce pokut bylo ve správním řízení uloženo za porušení těchto ustanovení právních předpisů (v závorce je uveden počet případu, kdy porušení příslušného ustanovení bylo důvodem k uložení pokuty):

 • § 11 odst. 1 písm. d) zákona o potravinách (935)
 • § 11 odst. 2 písm. a) zákona o potravinách (800)  
 • § 10 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (748)
 • § 10 odst. 1 písm. a)  zákona o potravinách (667)
 • §   6 zákona o potravinách (603)  
 • § 10 odst. 1 písm. b) zákona o potravinách (554)  
 • §   8  zákona o potravinách (544)  
 • § 11 odst. 1 písm. c) zákona o potravinách (507)
 • § 11 odst. 2 písm. c) zákona o potravinách (333)  
 • § 11 písm.i) bod 2. zákona o vinohradnictví a vinařství (196)
 • § 11 písm. i) bod 4 zákona o vinohradnictví a vinařství (131)

Jestliže bylo u kontrolované osoby zjištěno současně porušení více ustanovení právního předpisu, byla pokuta ukládána souhrnně za všechny zjištěné nedostatky. Počet uložených pokut je tedy nižší, než kolik bylo zjištěno porušených ustanovení právních předpisů. 

Zákaz

Jinou formou sankcí jsou zákazy uvádění potravin do oběhu. V roce 2002 bylo uloženo celkem 17 248 zákazů na potraviny a tabákové výrobky v celkové hodnotě 54 247 446,- Kč. Z toho podíl z výroby činil  8 796 940,- Kč, podíl z obchodní sítě 45 450 506,- Kč.