Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zpráva o činnosti ČZPI za rok 2002

06. 03. 2003
 

3. Kontrolní činnost

3.9. Podněty

Česká zemědělská a potravinářská inspekce přijímala stížnosti a oznámení spotřebitelů i dalších subjektů (orgánů státní správy, sdělovacích prostředků), které jsou podnětem ke kontrole a významnou měrou se podílejí na zaměření kontroly.

V roce 2002 přijala ČZPI 1477 podnětů. Převážná většina podnětů byla podána přímo spotřebiteli. Stále větší počet podnětů od spotřebitelů je důsledkem častější prezentace výsledků kontroly  v médiích a na webových stránkách inspekce a také rostoucího zájmu spotřebitelské veřejnosti o problematiku potravin a celkově důsledkem rostoucí informovanosti veřejnosti. Část podnětů obdržela ČZPI od orgánů ochrany veřejného zdraví, České obchodní inspekce, Státní veterinární správy, Policie ČR a využila i podněty ze sdělovacích prostředků. 

Předmětem stížností byly nejčastěji neodpovídající jakost potravin, prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti a minimální trvanlivosti, hygienické nedostatky v prodejnách, nevyhovující podmínky uchování a klamavě označené potraviny. 

Z hlediska komodit se podněty nejčastěji týkaly čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny, lahůdek, mléčných, masných, pekařských a cukrářských výrobků. Poměrně často se objevovaly stížnosti na kvalitu alkoholických nápojů, v menší míře na kvalitu nealkoholických nápojů.

Nejvíce podnětů bylo podáno na prodej potravin v menších prodejnách, méně podnětů se týkalo prodeje potravin v supermarketech.

Graf 3.9: Počet podnětů v jednotlivých letech

graf11.jpg