Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Biogenní aminy


Biogenní aminy se vyskytují prakticky ve všech potravinách jako běžné produkty metabolismu. Ve vyšším množství se nachází ve fermentovaných výrobcích (např. sýrech, pivu, vínu), kde vznikají mikrobiální činností. Přestože byl u 10 vzorků vína z celkem 19 analyzovaných, stejně tak u 16 vzorků rybích výrobků z celkem 24 analyzovaných zjištěn pozitivní nález biogenního aminu, k překročení hygienického limitu nedošlo.

Tabulka 23: Zjištěný obsah biogenních aminů ve víně (hodnoty v mg.kg-1)

graf36.jpg

Tabulka 24: Zjištěný obsah biogenních aminů v rybách a rybích výrobcích (hodnoty v mg.kg-1)

graf37.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)