Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

N-nitrosaminy

SZPI sledovala přítomnost těchto nitrososloučenin ve vzorcích piva a v uzených rybích a masných výrobcích. Přítomnost těchto látek má souvislost se zvolenou technologií výroby těchto potravin. Koncentrace dimethylaminu ve sladu a pivu závisí na podmínkách klíčení ječmene a podmínkách během skladování. Přítomnost nitrososloučenin ovlivňuje rovněž zvolený způsob ohřevu při hvozdění sladu.

Výsledky naznačily, že pivo se z tohoto pohledu jeví jako bezproblémová komodita, neboť u žádného z 25 hodnocených vzorků nebyl zaznamenán pozitivní nález. U uzených výrobků z masa a ryb byly zjištěny 3 pozitivní nálezy. Maximální hodnota u uzených výrobků z ryb činila 0,0024 mg.kg-1, při čemž nejvyšší přípustné množství stanovené vyhláškou č. 53/2002 Sb. má hodnotu 0,005 mg.kg-1.

Tabulka 22: Zjištěný obsah N-nitrosaminů (hodnoty v mg.kg-1)

graf35.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)