Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 
Alifatické chlorované uhlovodíky

SZPI sledovala v roce 2002 alifatické chlorované uhlovodíky v lihovinách a balených vodách. U celkového počtu 79 odebraných vzorků nebyl zaznamenán jediný pozitivní nález.

Tabulka 19: Zjištěný obsah alifatických chlorovaných uhlovodíků v lihovinách (hodnoty v mg.l-1)

graf32.jpg

Tabulka 20: Zjištěný obsah alifatických chlorovaných uhlovodíků v balených vodách (hodnoty v mg.l-1)

graf33.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)