Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Ftaláty

SZPI sleduje systematicky obsah ftalátů v minerálních vodách od roku 1999. Výsledky analýz potvrdily přítomnost těchto látek v minerálních vodách, přesto nebyly nadlimitní nálezy dosud zaznamenány. V roce 2002 bylo odebráno celkem 44 vzorků minerálních vod, u 4 vzorků byl zaznamenán pozitivní nález.

Tabulka 18: Zjištěný obsah ftalátů v minerálních vodách (hodnoty v mg.kg-1)

graf31.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)