Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Mykotoxiny

V rámci monitoringu jsou systematicky sledovány aflatoxiny, ochratoxin A a patulin. Sledování bylo rozšířeno o mykotoxiny deoxinivalenol, sterigmatocystin a aflatoxin M1. Celkem bylo na přítomnost uvedených mykotoxinů odebráno 473 vzorků, z čehož byl u 36 vzorků zaznamenán pozitivní nález některého z mykotoxinů. Ve 4 případech došlo k překročení hygienického limitu.

Aflatoxiny byly sledovány v koření, cukrovinkách, rýži a suchých skořápkových plodech. Stanovení aflatoxinů bylo provedeno u celkem 113 vzorků, pouze v 5 případech byl zaznamenán pozitivní nález. Přítomnost aflatoxinu M1 byla sledována v kojenecké mléčné výživě. U 21 analyzovaných vzorků nebyl zjištěn pozitivní nález.

Ochratoxin A byl zjišťován v koření, kávě, pivu, vínu a dětské obilné výživě. Na přítomnost ochratoxinu A bylo vyšetřeno celkem 186 vzorků, pozitivní nález byl zaznamenán u 12 vzorků. Pozitivním zjištěním je fakt, že u 40 hodnocených vzorků dětské obilné výživy nebyl zaznamenán jediný pozitivní nález tohoto mykotoxinu.

Patulin byl sledován v ovocných šťávách a dětské výživě na bázi ovoce. U 4 vzorků dětské výživy z tuzemska byl zaznamenán nadlimitní nález. Nejvyšší zjištěná hodnota patulinu v dětské výživě překračovala hygienický limit 20,0 μg/kg čtyřnásobně.

Potvrdila se skutečnost, že deoxinivalenol se vyskytuje zejména v kukuřici a výrobcích z ní, protože z 11 analyzovaných vzorků kukuřice a kukuřičných výrobků byl pozitivní nález zaznamenán u 6. U ostatních komodit, tzn. rýže a koření nebyl zjištěn jediný pozitivní nález.

Přítomnost sterigmatocystinu nebyla zjištěna v žádném ze vzorků rýže, skořápkových plodů a mlýnských obilných výrobků.

Tabulka 13: Zjištěný obsah patulinu v dětské výživě a ovocných šťávách (hodnoty v mg.kg-1)

graf25.jpg

Graf č.6

graf26.jpg

Tabulka 14: Zjištěný obsah ochratoxinu A   (hodnoty v mg.kg-1)

graf27.jpg

Tabulka 15: Zjištěný obsah aflatoxinů (hodnoty v mg.kg-1)

graf28.jpg

Tabulka 16: Zjištěný obsah deoxinivalenolu (hodnoty v mg.kg-1)

graf29.jpg

Tabulka 17: Zjištěný obsah sterigmatocystinu (hodnoty v mg.kg-1)

graf30.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)