Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Polyaromatické uhlovodíky

V roce 2002 byly polyaromatické uhlovodíky sledovány v rostlinných olejích, mouce, chlebu a rýži.   Nadlimitní nálezy byly zaznamenány u olivových olejů, které jsou vyráběny z olivových výlisků technologií lisování při vysokých teplotách. V 6 případech se jednalo o olivové oleje pocházející z Itálie, v jednom případě o vzorek z ČR. U 6 vzorků bylo zjištěno vyšší množství benzo[k]fluorantenu, u 2 vzorků chrysenu. Vzorek z tuzemska kromě výše uvedených látek obsahoval i vyšší množství benzo[a]antracenu, benzo[a]pyrenu a benzo[b]fluorantenu, než povoluje vyhláška č.53/2002 Sb.Tabulka 9: Zjištěný obsah polyaromatických uhlovodíků v chlebu (hodnoty v mg.kg-1)

Tabulka 10:  Zjištěný obsah polyaromatických uhlovodíků v mouce  (hodnoty v mg.kg-1

graf22.jpg

Tabulka 11: Zjištěný obsah polyaromatických uhlovodíků v rýži (hodnoty v mg.kg-1)

graf23.jpg

Tabulka 12: Zjištěný obsah polyaromatických uhlovodíků v rostlinných olejích (hodnoty v mg.kg-1)

graf24.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)