Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 
Dusičnany
 
Přítomnost dusičnanů byla sledována zejména v druzích zeleniny, které jsou vnímavé na dusíkaté hnojení a  akumulují dusičnany ve zvýšené míře. Na stanovení obsahu dusičnanů bylo odebráno celkem 159 vzorků,  u 137 vzorků byl zaznamenán pozitivní nález. Hygienický limit byl překročen u 13 vzorků. V 5 případech se jednalo o ředkev z Itálie, ve 3 případech o ředkvičky taktéž z Itálie. Dále svým obsahem dusičnanů nevyhověly 3 vzorky kapusty hlávkové (2xČR, 1xSR),  vzorek červené řepy ze Slovenska a vzorek celeru z Belgie.

Tabulka 41: Přehled odebraných vzorků zeleniny na stanovení dusičnanů dle země původu v roce 2002

Tabulka 41 Přehled odebraných vzorků zeleniny na stanovení dusičnanů dle země původu v roce 2002.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)