Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Ostatní komodity
 
Přítomnost reziduí pesticidů byla sledována v komoditách, které jsou významné z hlediska zastoupení ve spotřebním koši. Jejich zastoupení v monitoringu reziduí pesticidů je neměnné, jedná se o tzv. základní potraviny. Jsou to brambory, mouka, rýže a chléb.
 
I když je počet pozitivních nálezů relativně nízký, přesto bylo zjištěno 5 nevyhovujících vzorků. Ve 2 případech byla zjištěna přítomnost malathionu v rýži,  ve vzorku žitné mouky a chlebu pirimiphos-methyl.
 
Kromě těchto základních potravin byly multireziduální metodou vyšetřovány vzorky čaje, sušeného ovoce, koření a rostlinných olejů. Pouze vzorek rozinek z Íránu nevyhověl svojí přítomností  endosulfanu.  


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)