Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 
Dětská výživa
 
V roce 2002 byla přítomnost reziduí pesticidů sledována v dětské výživě na bázi ovoce a zeleniny, v dětské obilné výživě a v dětské výživě na bázi masa. Z celkového počtu 109 odebraných vzorků dětské výživy bylo 73 vzorků (O+Z, obilná) vyšetřeno multireziduální metodou,  u 36 vzorků dětské výživy na bázi masa byla sledována přítomnost chlorovaných pesticidů. Dětská výživa z dovozu představovala 63 %  z celkového počtu odebraných vzorků, dětská výživa z tuzemska 37 %. Z pohledu přítomnosti některého z reziduí pesticidů bylo 90 vzorků dětské výživy hodnoceno jako negativní,  19 jako pozitivní. Maximální reziduální limit nebyl překročen ani v jednom z analyzovaných vzorků.

Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)