Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Potraviny živočišného původu

SZPI sleduje dlouhodobě v potravinách živočišného původu kromě polychlorovaných bifenylů rovněž přítomnost chlorovaných pesticidů. Podobně jako PCB i chlorované pesticidy se vyznačují vysokou lipofilitou a s tím související značný potenciál kumulovat se v tukové složce živých organismů.
 
Chlorované pesticidy jsou sledovány především v mléčných výrobcích, které v roce 2002 představovaly více jak polovinu z celkového počtu odebraných vzorků potravin živočišného původu. Kromě mléčných výrobků byly analyzovány vzorky ryb a rybích výrobků, masné výrobky a vejce.
 
U všech sledovaných komodit bylo zaznamenáno vysoké procento pozitivních nálezů chlorovaných pesticidů, zejména u hexachlorbenzenu nebo metabolitů DDT, přesto se průměrné hodnoty chlorovaných pesticidů nacházejí pod hygienickým limitem. Z hlediska dlouhodobého je patrné neustálé snižování hladin těchto velmi stabilních látek v potravinách živočišného původu. 

Tabulka 37: Zjištěný obsah organochlorovaných reziduí pesticidů v másle (hodnoty v mg.kg-1 tuku)

Tabulka 37 Zjištěný obsah organochlorovaných reziduí pesticidů v másle.jpg

Tabulka 38: Zjištěný obsah organochlorovaných reziduí pesticidů v mléku (hodnoty v mg.kg-1 tuku)

Tabulka 38 Zjištěný obsah organochlorovaných reziduí pesticidů v mléku (hodnoty v mg.kg-1 tuku).jpg

Tabulka 39: Zjištěný obsah organochlorovaných reziduí pesticidů v sýrech (hodnoty v mg.kg-1 tuku)

Tabulka 39 Zjištěný obsah organochlorovaných reziduí pesticidů v sýrech (hodnoty v mg.kg-1 tuku).jpg

Graf č. 31

Graf č. 31.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)