Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 
Ovoce
 
Z celkového počtu  275 vzorků ovoce byl u 83 zaznamenán pozitivní nález rezidua pesticidů. Požadavkům vyhlášky č. 322/1999 Sb. (465/2002 Sb.), kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách, nevyhovělo 10 vzorků ovoce.  Stejně jako u zeleniny se ve všech případech  jednalo o vzorky z dovozu. Ve 3 případech se jednalo o vzorky z Itálie,  ve 2 případech o vzorky z Francie, po 1 z Španělska, Turecka, Chile, Řecka a Polska.
  
Největší podíl z celkového množství odebraných vzorků ovoce dle země jejich původu zaujímaly vzorky  ze Španělska (69 vzorků), což v procentickém vyjádření představuje 25,1 % odebraných vzorků. Dále vzorky z Itálie tvořily 17,8 % (49 vzorků), z  ČR 11,3 % (31vzorků), Jihoafrické republiky 6,5 % (18 vzorků)  a  Turecka 4,7 % (13 vzorků).
 
Požadavkům vyhlášky č. 322/1999 Sb. (č. 465/2002 Sb.) nevyhověly 2 vzorky mandarinek, 2 vzorky meruněk, 2 vzorky pomerančů a dále 1 vzorek hrušek, jablek, jahod a kiwi.

Tabulka 35: Počet odebraných vzorků na stanovení reziduí pesticidů v roce 2002 dle jednotlivých skupin ovoce

Tabulka 35 Počet odebraných vzorků na stanovení reziduí pesticidů v roce 2002 dle jednotlivých skupin ovoce.jpg

Graf č.22

Graf č.22.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 36: Přehled odebraných vzorků ovoce na stanovení reziduí pesticidů dle země původu v roce 2002

Tabulka 36 Přehled odebraných vzorků ovoce na stanovení reziduí pesticidů dle země původu v roce 2002.jpg
 

Graf č. 23 – 30 Procentické vyjádření nálezů reziduí pesticidů ve vybraných druzích ovoce v roce 2002 

jablka dovoz.jpg pomeranče dovoz.jpg meruňky dovoz.jpg

 

 

 

 

 

 

stolní hrozny dovoz.jpg mandarinky dovoz.jpg grapefruit dovoz.jpg

 

 

 

 

 

 

broskve dovoz.jpg jahody dovoz.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)