Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 
Zelenina

Z celkového počtu  370 vzorků zeleniny byl u 56 zaznamenán  pozitivní nález rezidua pesticidů. Požadavkům vyhlášky č. 322/1999 Sb. (465/2002 Sb.), kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách, nevyhovělo 21 vzorků zeleniny.  Ve všech případech se jednalo o vzorky z dovozu. V 6 případech se jednalo o vzorky ze Španělska, stejně tak z Nizozemí, ve 4 případech z Itálie, po 1 z Belgie, Francie, Maďarsko, Maroko a Rumunsko.
 
Největší podíl z celkového množství odebraných vzorků zeleniny dle země jejich původu zaujímaly vzorky  ze Španělska (86 vzorků), což v procentickém vyjádření představuje 23,2 % odebraných vzorků. Vzorky z ČR tvořily 23 % (85 vzorků), z Itálie 10,8 % (40 vzorků), Nizozemí 10 % (37 vzorků)  a  Polska 6,8 % (25 vzorků).
 
Z jednotlivých druhů zeleniny bylo nejvíce nevyhovujících vzorků zjištěno u hlávkového salátu celkem 5 vzorků, dále  u rajčat 4 vzorky a  u papriky 2 vzorky. Jeden  nevyhovující vzorek byl zjištěn u brukve, petržele,  lilku, mrkve, salátových okurek, pekingského zelí, póru, ředkviček, čekankových puků a hrachových lusků.
 
Tabulka 33: Počet odebraných vzorků na stanovení reziduí pesticidů v roce 2002 dle jednotlivých skupin zeleniny  

Počet odebraných vzorků na stanovení reziduí pesticidů v roce 2002

Tabulka 34: Přehled odebraných vzorků zeleniny na stanovení reziduí pesticidů dle země původu v roce 2002

Tabulka 34 Přehled odebraných vzorků zeleniny na stanovení reziduí pesticidů.jpg

Graf č.15

Graf č.15

Graf č. 16 – 21 Procentické vyjádření nálezů reziduí pesticidů ve vybraných druzích zeleniny v roce 2002

salát dovoz.jpg salát tuzemsko.jpg okurky dovoz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

rajčata dovoz.jpg

paprika dovoz.jpg

květák dovoz.jpg

 

 

 

 

 

 


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)