Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Pesticidy
 
V roce 2002 v rámci monitoringu reziduí pesticidů v potravinách bylo celkem hodnoceno 1346 vzorků. Podíl jednotlivých skupin komodit na celkovém množství odebraných vzorků byl následující: zelenina - 370 vzorků, ovoce - 275 vzorků, potraviny živočišného původu - 308 vzorků a dětská výživa - 109 vzorků. Z celkového počtu odebraných vzorků představovaly vzorky z dovozu 59 % (794 vzorků), potraviny tuzemské 41 % (552 vzorků).

Nejčastěji detekovanými účinnými látkami kromě organochlorovaných pesticidů jako např. DDT a jeho metabolitů, hexachlorbenzenu nebo lindanu, byly o-fenylfenol s 30 zjištěnými pozitivními nálezy, pirimiphos-methyl – 27 pozitivních nálezů, procymidon – 20 pozitivních nálezů, endosulfan – 16 pozitivních nálezů, chlorpyrifos  s 15  a chlorothalonil s 13 pozitivními nálezy. Výše uvedené účinné látky byly nalézány především ve vzorcích ovoce a zeleniny s výjimkou organochlorovaných pesticidů.

Graf č.7 – 14 Porovnání nálezů reziduí pesticidů v zelenině, ovoci, dětské výživě a mléčných výrobcích z dovozu a tuzemska v roce 2002  kolac1.jpg kolac2.jpg kolac3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kolac4.jpg kolac5.jpg kolac6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kolac7.jpg kolac8.jpg

 

 


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)