Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Polychlorované bifenyly

Polychlorované bifenyly stejně jako organochlorované pesticidy jsou značně lipofilní a mají vysokou afinitu k tukové složce organismů. Přítomnost těchto látek je sledována v živočišných produktech s vyšším obsahem tuku, poněvadž potraviny rostlinného původu z tohoto pohledu nejsou významným zdrojem dietárního příjmu PCB.

Ačkoliv je procentický podíl pozitivních nálezů kongenerů PCB v másle, mléku nebo sýrech poměrně vysoký, průměrné hodnoty vyjádřené jako suma kongenerů polychlorovyných bifenylů se nacházejí hluboko pod hygienickým limitem. Tento hygienický limit připouští maximálně 0,1 mg/kg tuku v uvedených komoditách. V roce 2002 např. průměrná hodnota PCB v másle činila 0,0082 mg/kg tuku, v mléce 0,0153 mg/kg tuku.

Tabulka 30: Zjištěný obsah PCB v másle (hodnoty v mg.kg-1 tuku)

 graf43.jpg

Tabulka 31: Zjištěný obsah PCB v mléku (hodnoty v mg.kg-1 tuku)

graf44.jpg

Tabulka 32: Zjištěný obsah PCB v sýrech (hodnoty v mg.kg-1 tuku)

graf45.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)