Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

BADGE

SZPI druhým rokem sleduje přítomnost tohoto potencionálního karcinogenu, který se uvolňuje do potravin z laků používaných k potahování vnitřních stěn povrchu konzerv. Výběr komodit a počet analyzovaných vzorků byl stejný jako v roce 2001, tzn. 28, kdy se převážně jednalo o masné a rybí konzervy.

Ve 22 případech byl zaznamenán pozitivní nález bisfenol-A-diglycidetheru nebo některého z jeho derivátů. Zjištěné hodnoty vyjádřené jako suma bisfenol-A-diglycidetheru se pohybovaly od 36,4 do 1178 μg.kg-1. Právě vzorek pasty z uzeného lososa, který obsahoval 1178 μg.kg-1 překročil limit uvedený ve směrnici č. 2002/16/EC, týkající se použití některých epoxid derivátů v materiálech přicházejících do styku s potravinami. Tato směrnice stanovuje specifický migrační limit pro BADGE a jeho deriváty 1 mg/kg v potravinách.

V současné době žádný právní předpis ČR nestanovuje limit pro uvedené látky v potravinách.

Tabulka 29: Zjištěný obsah bisfenol-A-diglycidetheru a jeho derivátů v roce 2002 (μg.kg-1)

Název výrobku BADGE BADGE
.H2O
BADGE HCl.H2O BADGE. HCl BADGE 2HCl Suma BADGE*
Řezy z makrel v oleji 81,4 <LOD  160,9 54,0 63,0 359,3
Rybí pomazánka delikates  <LOD <LOD  344,0 101,5 111,0 556,5
Makrela v tomatě 199,0  <LOD 513,3 14,4  <LOD 726,7
Baltické sardinky v tomatové omáčce 226,7  <LOD 186,2 8,4  <LOD 421,3
Tresčí játra ve vlastním oleji 254,4 35,7 86,7 18,7  <LOD 359,5
Baltické sardinky v rostlinném oleji 212,0  <LOD 106,9 9,3  <LOD 328,2
Tresčí játra ve vlastním oleji s citronem 43,4 26,2 129,2 5,2  <LOD 204,0
Tuňák ve vlastní šťávě  <LOQ  <LOD  <LOD 25,4 11,2 36,6
Sleď v oleji po gdaňsku  <LOD <LOD  92,7 12,7 19,4 124,8
Makrela filé v mexické omáčce 11,6  <LOD <LOD  12,3 38,5 62,4
Uzená makrela v nálevu  <LOQ <LOD  <LOD <LOD  <LOD  <LOD
Tuňák v rostlinném oleji 31,2  <LOD 38,5  <LOD <LOD  69,7
Tuňák řezy v rostlinném oleji  <LOD 10,6 12,3  <LOD 14,0 36,9
Filety ze sardinek v oleji  <LOQ <LOD <LOQ  <LOD  <LOD  <LOD 
Májka 28,2 9,4 35,6 57,4 42,1 172,7
Junák 12,3  <LOQ 17,3 24,2 33,2 87,0
Hovězí maso ve vlastní šťávě light 206,5 92,3 216,5 63,4 72,4 651,1
Vepřové maso ve vlastní šťávě light 266,0 88,9 255,4 54,3 63,3 727,9

Pozn.:

  • * přepočteno z nálezů BADGE,BADGE.HCl.H2O, BADGE.H2O, BADGE.HCl a BADGE.2HCl
  • LOD = mez detekce: 2µg/kg (3 µg/kg pro BADGE.HCl.H2O, BADGE.H2O)
  • LOQ = mez stanovitelnosti: 5 µg/kg (8 µg/kg pro BADGE.HCl.H2O, BADGE.H2O)

Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)