Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

Ethylkarbamát

Ethylkarbamát je přirozenou toxickou složkou nacházející se v mnoha výrobcích, při jejichž výrobě se uplatňují fermentační procesy. Vyšší koncentrace se nacházejí v ovocných destilátech, zejména destilátech vyrobených z peckového ovoce, kdy hlavními prekurzory ethylkarbamátů jsou kyanogenní glykosidy. Přítomnost ethylkarbamátu v ovocných destilátech závisí na zvoleném technologickém postupu (použití vypeckovaného ovoce). Ethylkarbamát byl sledován v ovocných destilátech a lihovinách s přídavkem ovocného destilátu.

Přítomnost ethylkarbamátu byla zaznamenána u 44 vzorků lihovin ze 70 analyzovaných. V jednom případě bylo překročeno přípustné množství 0,4 mg.l-1.

Tabulka 27: Zjištěný obsah ethylkarbamátu v lihovinách (hodnoty v mg.l-1

graf40.jpg


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)