Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

02. 04. 2003
 

V roce 2002 bylo v rámci plánované kontroly cizorodých látek provedeno 96 756 analýz na stanovení přítomnosti kontaminantů nebo reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z tohoto celkového počtu vyšetření v 66  případech došlo k překročení platného hygienického limitu nebo maximálního reziduálního limitu. Nevyhovující vzorky byly v roce 2002 zaznamenány pouze u potravin rostlinného původu. V roce 2002 byla zjištěná hodnota vyjadřující procentický podíl nevyhovujících vzorků nejnižší za sledované období let 1992 - 2002 (graf  č.1).

Tabulka 1: Potraviny živočišného a rostlinného původu – celkový přehled vyšetření za rok 2002 podle úseků činnosti

Úsek činnostinn+%+

Potraviny rostlinného původu

129 993

548

0,42

                                 kontrola

38 960

452

1,16

                                 dovoz

75 009

244

0,33

Potraviny živočišného původu

7 954

28

0,35

z toho                       plánované

5723

0

0

                                 kontrola

2 231

28

1,26

                                 dovoz

2 630

14

0,53

Celkem

137 947

576

0,42

Graf č. 1

graf9.jpg

n – počet vyšetření, n+ - počet nadlimitních, %+ - podíl nadlimitních v %


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24