Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky kontrol cizorodých látek za rok 2000

31. 12. 2000
 

U potravin rostlinného původu byly v rámci kontroly plánované v případě chemických prvků zjišťovány ve většině případů nálezy srovnatelné s předchozími lety. Hygienickým limitům nevyhověly 2 vzorky rýže na obsah kadmia, jeden vzorek mouky a chleba na obsah olova.

V roce 2000 bylo zachováno spektrum sledovaných reziduí pesticidů. Při stanovení spektra sledovaných pesticidů vycházela ČZPI kromě jiného ze seznamu prioritních kontaminantů a ze seznamu látek zařazených do monitorizačních programů podle FAO/WHO a podle zemí Evropské unie.

Relativně nejvyšší frekvence nálezů reziduí pesticidů v matricích rostlinného původu byla v roce 2000 zaznamenána u reziduí pesticidů na bázi bromidů, které jsou používány při ochraně skladovaných potravinářských surovin, a to v případě čaje, kakaa či skořápkového ovoce. Maximální reziduální limit však byl překročen pouze u jednoho vzorku skořápkového ovoce.

Pozitivní nálezy byly zjištěny rovněž v případě dithiokarbamátů (fungicid), organochlorovaných pesticidů - hexachlorbenzenu a DDT. Dithiokarbamáty byly sledovány u několika komodit (brambory, jablka, mouka , rýže), ale pouze u zelí bylo zaznamenáno vyšší procento pozitivních nálezů. Nadlimitní nálezy zde uvedených pesticidů zaznamenány nebyly.

citrusových plodech bylo zjištěno 5 pozitivních nálezů reziduí pesticidů, nejčastěji byl detekován tetradifon (3 x). U 2 vzorků pomerančů byl překročen maximální reziduální limit na obsah účinné látky parathion.

Novou komoditou, u níž se začal sledovat obsah biogenních aminů, byly ovocné šťávy. Přestože bylo zaznamenáno zvýšené procento pozitivních nálezů biogenních aminů u této komodity, nebyl ani v jednom případě překročen hygienický limit. Co se týče obsahu biogenních aminů v sýrech, byla situace obdobná jako v předchozím roce. Bylo zaznamenáno vysoké procento pozitivních nálezů biogenního aminu tyraminu a putrescinu. Hygienickému limitu na obsah tyraminu nevyhovělo 9 vzorků.

Byly zaznamenány pozitivní nálezy patulinu v ovocných šťávách a dětských výživách na bázi ovoce a zeleniny, dále byly zjištěny tři pozitivní nálezy aflatoxinu v cukrovinkách a jeden pozitivní nález ochratoxinu v obilninové dětské kaši. V rámci plánované kontroly nebyl zaznamenán žádný nadlimitní nález mykotoxinů.