Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky kontrol cizorodých látek za rok 2000

31. 12. 2000
 

Tabulka: Potraviny živočišného a rostlinného původu - celkový přehled vyšetření za rok 2000 podle úseků činnosti

Úsek činnosti n n+ %n+
Potraviny rostlinného původu 135235 1038 0,77
- z toho kontrola plánovaná 29956 18 0,06
  kontrola cílená 105279 1020 0,97
  dovoz 79665 430 0,54
Potraviny živočišného původu 6238 88 1,41
- z toho kontrola plánovaná 2025 9 0,44
  kontrola cílená 4213 79 1,88
  dovoz 3879 51 1,31
CELKEM 141473 1126 0,80

n - počet vyšetření, n+ - počet nadlimitních, %+ - podíl nadlimitních v %