Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky kontrol cizorodých látek za rok 2000

31. 12. 2000
 

V roce 2000 provedla Česká zemědělská apotravinářská inspekce v rámci plánované kontroly celkem 31 981 analýz na stanovení kontaminantů v surovinách a potravinách rostlinného i živočišného původu z tuzemska i z dovozu. V rámci plánované kontroly bylo sledováno přibližně 157 analytů. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno 27 nálezů, to je  0,08 %.

Cílenou kontrolou bylo v roce 2000 zjištěno 1 % nevyhovujících laboratorních nálezů, tj. přibližně 12,5 x více než při kontrole plánované. Cílená kontrola je však na rozdíl od plánované zaměřena na problematické oblasti výroby a uvádění potravin do oběhu. Proto výsledky samotné kontroly cílené nemohou objektivně charakterizovat stav zdravotní nezávadnosti potravin.