Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Kontrola označování balených, zabalených i nebalených potravin zahrnuje zjištění, zda jsou na obalu potravin uvedeny údaje požadované právními předpisy a zda jsou tyto údaje uvedeny stanoveným způsobem. Dále jsou zde zahrnuty výsledky kontroly dat použitelnosti a dat minimální trvanlivosti. Rozsáhlou a z hlediska odborného velmi náročnou činností jsou kontroly zaměřené na odhalení klamání spotřebitele (falšování potravin).

V rámci kontroly označování zjistila ČZPI v roce 2001 celkem 5 984 vzorků nevyhovujících potravin, nejvíce u čerstvé zeleniny (počet 1 112), dále u lihovin (709), čerstvého ovoce (624), pekařských výrobků (536) a masa - masných výrobků (393). 

Bezprostřední vztah k označování potravin mají jakostní požadavky (analytické a senzorické) na potraviny. Uvádění nepravdivých údajů o vlastnostech potravin může být kvalifikováno jako klamání spotřebitele. Mezi jakostní analytické požadavky patří např. obsah stanovených surovin, aktivita vody, granulace, hmotnost, vlhkost, obsah alkoholu a mnoho dalších - podle toho, o jakou komoditu, popř. konkrétní potravinu, se jedná. Při kontrole analytických požadavků bylo zjištěno 1 368 nevyhovujících vzorků potravin, nejvíce v rámci komodity víno (počet 377), brambory (341) a lihoviny (113).

Mezi jakostní senzorické (tedy smyslové) požadavky se řadí např. nečerstvost, zavadlost, mechanické poškození, vůně, chuť, vzhled atd. - opět v závislosti na komoditě či konkrétní potravině. Při těchto rozborech nevyhovělo celkem 4 350 vzorků potravin, nejvíce v rámci komodity čerstvá zelenina (počet 1 881), čerstvé ovoce (902) a víno (384).

graf2.jpg