Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Při kontrole cizorodých látek nevyhovělo 518 vzorků potravin. Celkem bylo provedeno 56 789 jednotlivých rozborů, přičemž 674 rozborů bylo nevyhovujících. To znamená, že v případě některých potravin bylo zjištěno i více nedostatků současně. Nejvíce rozborů bylo uskutečněno ve skupině pesticidů - 21 827.

Z uvedeného počtu nevyhovělo 10 rozborů (nevyhovujícími potravinami byly žitná mouka chlebová, čerstvé ovoce, čerstvá zelenina, ovocná přesnídávka - kojenecká výživa).

Nejvyšší podíl nevyhovujících rozborů byl ve skupině polyaromatických uhlovodíků, jednalo se např. o záchyt 20 olejů s výrazně nadlimitním obsahem uvedených látek (15 španělských olivových, 4 italských olivových a 1 slunečnicového oleje německého původu). Naopak, ve skupině polychlorovaných bifenylů nebyl prokázán žádný nadlimitní nález. 

Ve skupině těžkých kovů byl, kromě jiného, zjištěn mnohonásobně překročený obsah olova, kadmia a rtuti v doplňcích stravy - tabletách, vyráběných na bázi bylinných extraktů a dovážených z Indie.

V případě mykotoxinů byly zjištěny 4 nadlimitní nálezy ve 3 vzorcích potravin. Jednalo o patulin v ovocné přesnídávce (kojenecká výživa) a aflatoxiny v arašídech a pistáciích.  

Ze skupiny konzervantů byl nejčastěji kontrolován oxid siřičitý (počet rozborů 2 792, z toho 58 nevyhovělo), kyselina sorbová (počet rozborů 1 716, z toho 38 nevyhovělo) a kyselina benzoová (počet rozborů 1 706, z toho 22 nevyhovělo). Ve skupině náhradních sladidel byl nejčastěji kontrolován aspartam (celkem bylo provedeno 195 rozborů, z toho 3 nevyhověly), acesulfam K (počet rozborů 194, z toho 3 nevyhověly) a sacharin (počet rozborů 194, z toho 4 nevyhověly).

Nejvíce nevyhovujících vzorků, týkajících se obsahu barviv, bylo zjištěno u vína a sušeného a proslazeného ovoce; nejčastěji nevyhověly v případě obsahu žluti SY, tartrazinu, azorubinu a ponceau 4R.

Přehled rozborů cizorodých látek v roce 2001

tab2.jpg