Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

Mikrobiologické požadavky na potraviny stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/97 Sb. v platném znění. Jako zdravotně závadné jsou z mikrobiologického hlediska hodnoceny potraviny tehdy, jestliže u nich byly překročeny nejvyšší mezní hodnoty počtu mikroorganismů, nejvyšší mezní hodnoty pro bakteriální toxiny a mykotoxiny, jestliže byly zjištěny mikroorganismy a mikrobiální metabolity působící onemocnění z potravin, pokud nebyly splněny podmínky obchodní sterility nebo byly zjištěny nežádoucí změny způsobené mikrobiální činností, popřípadě nežádoucí růst mikroorganismů.

Jako nevhodné k danému účelu, se sníženou užitnou hodnotou nebo omezenou trvanlivostí se hodnotí potraviny, jestliže u nich byly překročeny tolerované hodnoty, avšak nebyly překročeny nejvyšší mezní hodnoty mikroorganismů (tyto potraviny nejsou nebezpečné pro zdraví člověka).  

Většina mikrobiologických rozborů probíhá v laboratořích, ale některá hodnocení je možné provádět přímo na místě kontroly v prodejnách, ve skladech apod. Jde např. o ověření toho, zda potraviny nevykazují nežádoucí změny způsobené mikrobiální činností, popřípadě nežádoucí růst mikroorganismů (plísně viditelné prostým okem, hniloba).

Kontrola mikrobiologických požadavků je zaměřována na jednotlivé druhy potravin podle aktuálního období roku. Problematické skupiny potravin, jako jsou výrobky studené kuchyně a cukrářské výrobky, se odebírají po celý rok, avšak nejvíce v letních měsících.

Výsledky kontroly na místě i v laboratořích.

V roce 2001 bylo při mikrobiologických rozborech na místě i v laboratořích zjištěno celkem 3 657 nevyhovujících vzorků; nejvíce z nich v rámci komodity čerstvá zelenina (počet 1 044), dále cukrářské výrobky (723), studená kuchyně (673), čerstvé ovoce (664) a maso - masné výrobky (177).

Výsledky kontroly v laboratořích

Výsledky mikrobiologických analýz potvrzují obecně platnou skutečnost, že letní teploty mají vliv na kazivost potravin. Nejčastější příčinou porušení mikrobiologických požadavků v potravinách byly koliformní bakterie a aerobní mezofilní mikroorganismy (celkový počet mikroorganismů).

Pro zjišťování stavu mikrobiologické čistoty potravin je důležité také provádět tzv. plánovanou mikrobiologickou kontrolu (monitoring). Tato kontrola je zaměřena na potraviny problematické (výrobky studené kuchyně a cukrářské výrobky), potraviny, které se běžně nekontrolují (např. z důvodu malého okruhu spotřebitelů) a na potraviny, které svým složením dávají možnost výskytu nebezpečných patogenních bakterií. V rámci plánované mikrobiologické kontroly v roce 2001 zkontrolovala ČZPI 447 vzorků, 133 bylo hodnoceno jako nevyhovující a z toho 10 vzorků jako zdravotně závadné.

Vzorky zkontrolované v mikrobiologických laboratořích
ČZPI v roce 2001

tab1.jpg