Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výroční zpráva za rok 2001

01. 02. 2002
 

V průběhu roku 2001 uskutečnili inspektoři ČZPI celkem 22122 jednotlivých kontrol. Z uvedeného počtu bylo 12219 kontrol provedeno v maloobchodní síti, 8080 kontrol ve výrobě, 1704 kontrol ve velkoskladech a 119 na ostatních místech.

Ve sledovaném období bylo zjištěno 13698 nevyhovujících vzorků potravin a tabákových výrobků (8 301 nevyhovujících vzorků bylo tuzemského původu a 5 397 z dovozu).

    Z pohledu místa kontroly byly počty nevyhovujících vzorků následující: v maloobchodě 11 409, ve výrobě 1 799, ve velkoobchodě 462 a v ostatních místech 28 nevyhovujících vzorků. Z hlediska druhu rozboru byly zjištěny následující počty nevyhovujících vzorků potravin a tabákových výrobků:

  • kontrola mikrobiologických požadavků - 3 657
  • kontrola cizorodých látek - 518
  • kontrola označování - 5 984
  • kontrola jakostních analytických požadavků - 1 368
  • kontrola jakostních senzorických požadavků - 4 350

Pokud jde o jednotlivé komodity, byly nejvyšší počty nevyhovujících vzorků zjištěny v rámci oboru čerstvá zelenina (počet 3 196) a čerstvé ovoce (1 671). Dále následovaly lihoviny (835), cukrářské výrobky (831), výrobky studené kuchyně (818), pekařské výrobky (802), maso - masné výrobky (761), víno (704), brambory (583), drůbež - vejce (401), zpracované ovoce - zpracovaná zelenina (364) a mléčné výrobky (336).

Tyto relativně vysoké počty nevyhovujících vzorků u uvedených komodit nemusí ještě znamenat obecně vyšší podíl závad oproti ostatním komoditám. Na tyto potraviny byla z různých příčin soustředěna zvýšená pozornost: prodávají a nakupují se častěji a ve výrazně větším množství než jiné potraviny, může s nimi být za určitých okolností spojeno zvýšené riziko poškození zdravotní nezávadnosti a jakosti, v důsledku aktuálního vývoje ve výrobě a na trhu se uskutečnily cílené kontroly většího rozsahu atd

graf1.jpg